Kako bi djelatnik mogao pristupiti Skladištu podataka potrebno je:

  1. Evidentirati djelatnika u prozoru Osoba, modul ISVU Kadrovi
  2. Evidentirati podatak o Ustanovi na kojoj osoba ima dozvolu - srednji okvir prozora Osoba, modul ISVU Admin Koordinator
  3. Dodijeliti dozvolu za rad sa Skladištem podataka (910) u okviru Dodijeljene funkcije za rad sa sustavom, prozor Osoba, modul ISVU Admin Koordinator

Korisne informacije

Nakon evidentiranja dozvole za rad sa Skladištem podataka, pristup Skladištu podataka će biti omogućen od idućeg dana.


Skladištu podataka može pristupiti svaki korisnik koji ima dozvole za rad s ISVU sustavom, a ovisno o dozvolama će moći pregledavati različite podatke.

Odnosno, podatke koje korisnik može pregledavati u samostojećim aplikacijama može pregledavati i u Skladištu podataka.Osoba kojoj nije evidentirana Matična ustanova (prozor Osoba, modul ISVU Kadrovi), neće moći pristupiti Skladištu podataka, bez obzira na dodijeljenje dozvole u prozoru Osoba.

Nakon evidentiranja matične ustanove, pristup Skladištu podataka će biti omogućen od idućeg dana.  • No labels