Prije slanja maila potrebno je provjeriti je li ustojstvena jedinica već evidentirana (prozor Ustrojstvena jedinica).

U tu se svrhu, prilikom pokretanja akcije dohvata i brisanja podataka o šifri visokog učilišta, koriste posebni znakovi na znakovna polja

*

zamjenjuje proizvoljni niz znakova i praznina

?

zamjenjuje točno jedan znak bilo kojim proizvoljnim znakom

Ako se ne može dohvatiti ustanova, potrebno kontaktirati Centar potpore ISVU.


Podaci koji su potrebni kako bi ISVU Centar potpore mogao evidentirati novu ustrojstvenu jedinicu

Naziv ustrojstvene jedinice - naziv ustrojstvene jedinice na hrvatskom jeziku

Šifra vrste ustrojstvene jedinice - šifra i naziv moraju odgovarati podacima u prozoru Vrsta ustrojstvene jedinice

Šifra nadređene ustrojstvene jedinice - nadređena ustrojstvena jedinica može biti država ili sveučilište. Primjerice, ako se unosi fakultet, sveučilište mu može biti nadređeno. U tom slučaju, molimo Vas da nam navedete koja je nadređena ustrojstvena jedinica - šifra za one koje postoje u sustavu ili svi potrebni podaci za unos nove ustrojstvene jedinice.

Država i šifra mjesta ustrojstvene jedinice - Treba odgovarati jednom od podataka u prozoru Mjesto. Ukoliko se radi o mjestu izvan Republike Hrvatske kojeg ne pronalazite na popisu mjesta, molim Vas da evidentirate podatak, te nam javite šifru.

Naziv ustrojstvene jedinice na engleskom jeziku


Primjer ispravnog zahtjeva (poslanog mailom) za unos podataka

molim Vas evidentirajte novu ustrojstvenu jedinicu:

Naziv ustrojstvene jedinice: Odsjek za bihevioralnu i kognitivnu biologiju
Vrsta ustrojstvene jedinice: 4 (Fakultet)
Nadređena ustrojstvena jedinica: 103853 (Sveučilište u Beču)
Država i mjesto ustrojstvene jedinice: AT - 1000 - Beč

Naziv na ENGLESKOM: Department of Behavioral and Cognitive Biology  • No labels