Centar potpore ISVU-a je od jeseni krenuo s držanjem kraćih prezentacija na daljinu putem Sustava za webinare Srca, o ISVU-u i njegovim mogućnostima. Zamišljeno je da se pojedinim webinarom obradi neka tema/zaokružena cjelina koja je u tom trenutku aktualna za korisnike ISVU-a, kroz prezentaciju djelatnika Centra potpore i diskusiju/pitanja polaznika webinara.

Dobrodošli su svi prijedlozi i sugestije za teme budućih webinara.


Održani webinari:

  • No labels