Desktop aplikacije su aplikacije koje je potrebno instalirati na računalo.

  • No labels