Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modul Poslijediplomski studiji namijenjen je evidenciji podataka i procesa vezanih uz poslijediplomske studije i studente poslijediplomskih studija. Modul je namijenjen prvenstveno za korištenje djelatnicima poslijediplomskih referada i ISVU koordinatorima, i kao takav je svojevrsni pandan modulu Studiji i studenti, namijenjenom evidenciji podataka i procesa vezanih uz studije nižih razina. Stoga je veliki dio prozora koji su prisutni u ovom modulu identičan prozorima iz modula Studiji i studenti, dio prozora je sličan prozorima iz modula Studiji i studenti, uz dodane proširene podatke, dok dio prozora sadrži podatke koji nisu vidljivi u ostatku sustava

U modulu ISVU Koordinator se nalaze dozvole koje se mogu dodijeliti korisnicima, u modulu ISVU Koordinator:

  • 914  -  Rad s poslijediplomskim studijima i studentima
  • 932  -  Pregled poslijediplomskih studija i studenata

Funkcija 914 podrazumijeva sve dozvole rada s modulom Poslijediplomski studiji - nastavni program, nastavni plan, student, upis godine, itd., dok funkcija 932 podrazumijeva pregled istih.

Općenite upute vezane uz vođenje poslijediplomskih studija i studenata u ISVU možete naći na ovoj stranici uputa.

 

Modul sadrži:

 Opis nastavnog programa koji sadrži podatke o:

  • studijima, odnosno elementima strukture studija od kojih se studij sastoji kao što su smjerovi, usmjerenja
  • predmetima i grupama izborih predmeta od kojih se elementi strukture studija sastoje
  • drugim aktivnostima u sklopu poslijediplomskih studija
  • ekvivalentnim predmetima, preduvjetima za upisivanje ili polaganje predmeta

 Opis nastavnog plana koji sadrži podatke o odvijanju nastave na visokom učilištu

 Podatke o studentima koji sadrže:

  • matične podatke studenata
  • podatke vezane za studij studenata na visokom učilištu
  • podatke o studentovim aktivnostima na studiju

Podatke o ispitma koji sadrže:

  • evidenciju ispitnih rokova
  • pregled ispita
  • naknadnu evidenciju ocjena

Podatke o upisima godina koji sadrže:

  • podatke o upisnim listovima studenata
  • podatke o prekidima/mirovanjima
  • podatke o školarinama studenata
  • podatke o studentima u akademskoj godini

Podatke o ustanovi.

Podatke o završetku studija

  • radna tijela za poslijediplomske studije na visokom učilištu
  • obveze studenata pred povjerenstvom (kvalifikacijski doktorski ispit)
  • studentove mentore/savjetnike
  • temu završnog rada
  • završetak studija studenta

 

Upute o instalaciji ISVU modula nalaze se na sljedećoj internet stranici:

Upute i preduvjeti za instalaciju ISVU modula

 

  • No labels