Modul Poslijediplomski studiji namijenjen je evidenciji podataka i procesa vezanih uz poslijediplomske studije i studente poslijediplomskih studija. Modul je namijenjen prvenstveno za korištenje djelatnicima poslijediplomskih referada i ISVU koordinatorima, i kao takav je svojevrsni pandan modulu Studiji i studenti, namijenjenom evidenciji podataka i procesa vezanih uz studije nižih razina. Stoga je veliki dio prozora koji su prisutni u ovom modulu identičan prozorima iz modula Studiji i studenti, dio prozora je sličan prozorima iz modula Studiji i studenti, uz dodane proširene podatke, dok dio prozora sadrži podatke koji nisu vidljivi u ostatku sustava

U modulu ISVU Koordinator se nalaze dozvole koje se mogu dodijeliti korisnicima, u modulu ISVU Koordinator:

 • 914  -  Rad s poslijediplomskim studijima i studentima
 • 932  -  Pregled poslijediplomskih studija i studenata

Funkcija 914 podrazumijeva sve dozvole rada s modulom Poslijediplomski studiji - nastavni program, nastavni plan, student, upis godine, itd., dok funkcija 932 podrazumijeva pregled istih.

Općenite upute vezane uz vođenje poslijediplomskih studija i studenata u ISVU možete naći na ovoj stranici uputa.

 

Modul sadrži:

 Opis nastavnog programa koji sadrži podatke o:

 • studijima, odnosno elementima strukture studija od kojih se studij sastoji kao što su smjerovi, usmjerenja
 • predmetima i grupama izborih predmeta od kojih se elementi strukture studija sastoje
 • drugim aktivnostima u sklopu poslijediplomskih studija
 • ekvivalentnim predmetima, preduvjetima za upisivanje ili polaganje predmeta

 Opis nastavnog plana koji sadrži podatke o odvijanju nastave na visokom učilištu

 Podatke o studentima koji sadrže:

 • matične podatke studenata
 • podatke vezane za studij studenata na visokom učilištu
 • podatke o studentovim aktivnostima na studiju

Podatke o ispitma koji sadrže:

 • evidenciju ispitnih rokova
 • pregled ispita
 • naknadnu evidenciju ocjena

Podatke o upisima godina koji sadrže:

 • podatke o upisnim listovima studenata
 • podatke o prekidima/mirovanjima
 • podatke o školarinama studenata
 • podatke o studentima u akademskoj godini

Podatke o ustanovi.

Podatke o završetku studija

 • radna tijela za poslijediplomske studije na visokom učilištu
 • obveze studenata pred povjerenstvom (kvalifikacijski doktorski ispit)
 • studentove mentore/savjetnike
 • temu završnog rada
 • završetak studija studenta

 

Upute o instalaciji ISVU modula nalaze se na sljedećoj internet stranici:

Upute i preduvjeti za instalaciju ISVU modula

 

 • No labels