Online tečaj za samostalno učenje, pod nazivom Osnove rada u  ISVU-u, dostupan je na portalu obrazovnih programa Srca.

Tečaj je namijenjen korisnicima Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) koji se prvi put susreću s ISVU modulima. Polaznici će se upoznati s osnovama rada u samostojećim modulima ISVU-a, koje su univerzalne za module poput “Studiji i studenti”, “Ispiti” i sl.

Sadržajno se tečaj sastoji od tri cjeline:

  • Osnovni postupci u aplikaciji
  • Osnovni postupci nad podacima
  • Pomoćni postupci nad podacima.

Tečaj mogu upisati svi zainteresirani jer se od polaznika ne zahtijevaju posebna predznanja i vještine. Polaznici će se kroz teoriju i praktične primjere upoznati s načinom rada u ISVU modulima. Nakon uspješnog dovršetka tečaja, korisnici će moći samostalno pokrenuti aplikaciju, ovladati osnovama rada u aplikaciji, naučiti kako funkcionira rad s prozorima i okvirima te koristiti osnovne i pomoćne postupke nad podacima.

Upis i trajanje tečaja nisu vremenski ograničeni te polaznici tečaj mogu pohađati vlastitim tempom. Sve cjeline tečaja istovremeno su otvorene, a polaznici mogu prolaziti kroz sve cjeline tečaja redom ili pregledati samo dijelove tečaja koji ih zanimaju.

Polaznicima koji su tečaj pregledali u cijelosti i prošli sve provjere znanja dodjeljuje se potvrda o završenom tečaju i digitalna značka.

Tečaj je besplatan i dostupan za pohađanje na poveznici: https://www.srce.unizg.hr/edu/osnove-rada-u-isvu-u.


Osnovne rada obuhvaćaju:  • No labels