Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Osnovne rada obuhvaćaju:

  • prijavu u sustav
  • Novosti uz aplikaciju
  • osnovni postupci u aplikaciji
  • osnovne postupke nad podacima
  • prijava u sustav s AAI@EduHr elektroničkim identitetom  • No labels