Modul ispiti omogućava vođenje evidencije o ispitima i sastoji se od slijedećih izbornika:

 • Prijava ispita koji omogućuje pregled prijava ispita koje su studenti obavili preko studomata.
 • Rasporeda za pismeni i Raspored za usmeni ispit omogućuje raspoređivanje studenata za pismeni/usmeni. ispit,objavljivanje rezultata na studomatu i ispisivanje oglasa na oglasnu ploču.
 • Rezultata pismenog i Rezultata usmenog ispita evidentiraju se podaci o rezultatu pismenog/usmenog ispita, objavu na studomatu i ispis rezultatana oglasnu ploču.
 • Ispite koje student polaže pred povjerenstvom  je poseban dio obrade ispita. 
 • Studenti bez prava na potpis iz predmeta putem ovog izbornika vodi se i evidencija studenata koji nisu ispunili nastavne obveze 
 • Oslobođenje od dijela ispita u kojem se evidentiraju studenti koji mogu biti oslobođeni od dijela ispita, pismenog ili usmenog
 • Zaključavanje ispitnih rokova  ovdje se zaključavaju ispitni rokovi
 • Ispis prijavnica i izvještaja koji se rade  nakon što su svi podaci o jednom ispitnom roku uneseni i provjereni, te za razliku od klasične ispitne evidencije, ovdje se prijavnice tiskaju na kraju ispita i pohranjuju u studentov dosje.Instalacija modula Ispiti

Da  bi mogli početi sa radom u modulu potrebno je instalirati modul Ispiti koji se može skinuti sa ISVU korisničkih stranica i to na slijedeći način:

 1. otići na internet adresu www.isvu.hr
 2. kliknuti na Korisničke stranice 
 3. registrirati se sa korisničkim imenom i lozinkom dodijeljenom za korištenje ISVU modula
 4. iz izbornika Aplikacija odabrati modul Ispiti
 5. instalirati modul 


Upute o instalaciji ISVU modula nalaze se na slijedećoj internet stranici:

Upute i preduvjeti za instalaciju ISVU modula


 • No labels