Modul ispiti omogućava vođenje evidencije o ispitima i sastoji se od slijedećih izbornika:

Instalacija modula Ispiti

Da  bi mogli početi sa radom u modulu potrebno je instalirati modul Ispiti koji se može skinuti sa ISVU korisničkih stranica i to na slijedeći način:

  1. otići na internet adresu www.isvu.hr
  2. kliknuti na Korisničke stranice 
  3. registrirati se sa korisničkim imenom i lozinkom dodijeljenom za korištenje ISVU modula
  4. iz izbornika Aplikacija odabrati modul Ispiti
  5. instalirati modul 

 

Upute o instalaciji ISVU modula nalaze se na slijedećoj internet stranici:

Upute za instalaciju ISVU modula