Modul ISVU Admin Koordinator namijenjen je ISVU Koordinatorima za izmjenu i pregled sljedećih podataka:

  • Generiranje novog aktivacijskog koda korisnika
  • Zahtijevanje ili brisanje elektroničkog identiteta korisnika
  • Povezivanje Studomata i Printservera
  • Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom


Modul ISVU Admin Koordinator moguće je, kao i ostale ISVU module, preuzeti sa stranica ISVU Uputa te ga je potrebno instalirati na računalo.

Instalacija modula ISVU Admin koordinator


Da  bi mogli početi sa radom u modulu potrebno je instalirati modul ISVU Admin koordinator, koji se može skinuti sa ISVU internet stranica i to na slijedeći način:

  • preuzeti aplikaciju
  • instalirati modul

Upute o instalaciji ISVU modula nalaze se na:

Upute i preduvjeti za instalaciju ISVU modula

  • No labels