Preduvjet za instalaciju ISVU modula na korisnička računala je propuštanje IP adresa tih računala.

Prvu IP adresu na učilištu propušta Centar potpore temeljem e-maila ISVU koordinatora, a ostale IP adrese evidentira ISVU koordinator u ovom prozoru. Nakon što ISVU koordinator evidentira IP adrese, Centar potpore ih propušta.

ISVU Centar potpore propušta samo statične i javne IP adrese koje pripadaju CARNet adresnom prostoru. Ako korisnik želi registrirati IP adresu izvan CARNet adresnog prostora, treba poslati pismenu potvrdu da se računalo s tom IP adresom nalazi na tom visokom učilištu.

Svaki korisnik može saznati IP adresu računala na kojem radi tako da posjeti web stranicu: www.isvu.hr/ip.

 

Slika 1. Prozor Računalo


Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na kojem korisnik ima dozvolu za rad.

IP adresa -  IP adresa računala sastoji se od 4 cijela broja iz intervala [0,255] odvojenih točkama.

Status - Status IP-a  koji može biti:

    • Zatraženo propuštanje -  Korisnik je unio IP adresu.
    • Propuštena - Centar potpore je propustio IP adresu
    • Odbijena - IP adresa je iz nekog razloga odbijena
    • Zatraženo brisanje - Korisnik želi da se IP adresa obriše

Nakon evidencije zahtjeva za propuštanjem ili brisanjem IP adrese, Centar potpore automatski dobiva obavijest o zahtjevu korisnika te propušta ili briše IP adresu, nakon čega se mijenja status IP adrese.
Opis - Proizvoljan tekst


 

  • No labels