Prozor Zaključavanje pravila za upis više godine omogućuje zaključavanje:

• pravila za upis više nastavne godine (prozor Pravila za upis više nastavne godine) – za elemente strukture studija za koje je definiran model studiranja: Prema nastavnom programu

• ECTS bodova potrebnih za upis (prozor Parametri studija u akademskoj godini) – za studije koji nemaju nadređeni element, za koje je definiran model studiranja: Upis predmeta prema preduvjetima.


Zaključavanje je nužno da bi se u akademskom kalendaru mogli definirati dani u kojima studenti na Studomatu mogu obaviti upis više nastavne godine (vrsta dana 10 – Upis u tekuću akademsku godinu i 20 – Upis u sljedeću akademsku godinu).

Prozor Zaključavanje pravila za upis više godine pokreće se odabirom izbornika Nastavni program, a zatim odabirom opcije Zaključavanje pravila za upis više godine koja se nalazi u podizborniku Pravila za upis godine.


Na ovoj stranici:

Kako zaključati pravila za upis više godine?

Na slici 1. prikazan je prozor Zaključavanje pravila za upis više godine.Slika 1. Prozor Zaključavanje pravila za upis više godine

U gornjem dijelu prozora omogućen je dohvat akademske godine za koju se želi zaključati pravila upisa u višu godinu.
U donjem dijelu prozora prikazuju se nazivi studija i smjerova koji se izvode u danoj akademskoj godini, te se za svaki element strukture studija prikazuju svi zimski semestri veći od prvog. Drugim riječima, za te je elemente strukture studija potrebno opisati pravila upisa.
Dakle, ako se žele zaključati pravila za upis više godine, potrebno je:

 • Dohvatiti akademsku godinu za koju se žele zaključati pravila.
 • Pokrenuti akciju izmjene.
 • Promijeniti vrijednost u polju Zaključan s Ne u Da.
 • Potvrditi akciju.

Preduvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla zaključati pravila za upis više godine:

 • Opisan nastavni program druge nastavne godine. Ako je opisan nastavni program samo prve nastavne godine, nema smisla navoditi uvjete za upis više nastavne godine, jer ona još ne postoji, a samim time nema smisla niti zaključavati ih.
 • Za studije s modelom studiranja Prema nastavnom programu potrebno je opisati pravila upisa u višu nastavnu godinu za sve smjerove i sve semestre. Pravila se evidentiraju u prozoru Pravila za upis više nastavne godine.Ukoliko za neki smjer nije opisano pravilo upisa u višu nastavnu godinu, prilikom zaključavanja pravila javit će se poruka: 


Za studije s modelom studiranja Upis predmeta prema preduvjetima potrebno je opisati parametre studija u akademskoj godini. Parametri studija se evidentiraju u prozoru Parametri studija u akademskoj godini, te je potrebno ispuniti i donji okvir ECTS bodovi potrebni za upis. Ukoliko za neki studij nisu opisani parametri, prilikom zaključavanja pravila javit će se poruka: 


Pravila se mogu otključati i ako postoji već upisani studenti. Pravila može otključati koordinator za ISVU na VU. Time će se omogućiti upisi na Studomatu po izmijenjenim pravilima.Pravila se mogu otključati ako ima upisanih studenata.

Otključavanje pravila za upis više godine

Pravila za upis više godine je moguće otključati sve dok nisu upisani studenti.
Otključavanje pravila za upis više godine radi se na sljedeći način:

 • Dohvati  se akademska godina i semestar za upis kojega su definirana pravila.
 • Pokrene se izmjena i
 • Postavi se vrijednost u polju Zaključan na Ne, te se
 • izmjena potvrdi.


U slučaju da se iz nekog opravdanog razloga ukaže potreba za izmjenama pravila za upis više godine nakon što su upisani studenti, potrebno je kontaktirati ISVU Koordinatora na visokom učilištu kako bi otključao nastavni program.
 • No labels