U prozoru Obavljanje dužnosti evidentiraju se podaci o osobama koje obavljaju pojedine dužnosti na visokom učilištu u nekom vremenskom razdoblju.

U ISVU se ti podaci koriste na raznim mjestima:

 • kroz ISVU se studentu mogu ispisati razne potvrde, diploma, svjedodžba i sl. Na nekim od tih dokumenata ispisuju se osobe koje obavljaju razne dužnosti na visokom učilištu, kao što su dekan ili tajnik.

 • osobe koje obavljaju dužnost dekana i prodekana imaju ovlasti za pregled podataka u Skladištu podataka bez obzira na ovlasti koje su im dodjeljene preko Imenovanja osoba za rad s ISVU.

 • u ovom se prozoru također evidentira osoba koja priznaje ispite studentima koji su prelaznici s drugog visokog učilišta.
Na ovoj stranici:

Prozor Obavljanje dužnosti otvara se odabirom opcije Obavljanje dužnosti izbornika Nastavni plan u modulu Studiji i studenti.


Slika 1. Prozor Obavljanje dužnosti


Zašto evidentirati obavljanje dužnosti?

Dekana je potrebno evidentirati jer je u većini slučajeva on potpisnik odluka i dokumenata donesenih na visokom učilištu.

Taj podatak (tko je trenutno dekan visokog učilišta) se također treba evidentirati, a to se radi u modulu Studiji i studenti, izborniku Ustanova, opciji Katalozi, opciji Parametri ustanove, okviru Vrsta dokumenta na VU.

Vrste dokumenta su:

 • odluka i zapisnik o ispitu pred povjerenstvom
 • odluka i zapisnik o ispitu pred povjerenstvom (zbog žalbe)
 • Završni/diplomski zadatak
 • Zapisnik o završnom/diplomskom ispitu
 • Svjedodžba
 • Diploma
 • Dopunska isprava o studiju


Potpisnik odluke o ispitu pred povjerenstvom je potreban pri izradi termina ispita pred povjerenstvom u modulu Ispiti. U tom prozoru navodi se djelatnik koji je donio odluku o održavanju ispita pred povjerenstvom, tj. osoba koja potpisuje taj dokument. Potpisnik odluke mora biti osoba koja u trenutku donošenja odluke obavlja funkciju kojom dobiva pravo potpisivanja dokumenta Odluka o ispitu pred povjerenstvom.

Dekan i prodekani, ukoliko su evidentirani u prozoru Obavljanje dužnosti i ukoliko imaju korisničko ime, imaju pravo pristupa svim podacima u skladištu podataka.

U ovom prozoru obavezno je evidentirati i osobu koja priznaje ispite. Koristi se u modulima Ispiti i Studiji i studenti, pri evidenciji priznavanja ispita mora se navesti djelatnik koji je priznao ispit.

Evidencija obavljanja dužnosti

Evidencija zapisa o obavljanju dužnosti započinje pokretanjem akcije unos.

Potrebno je evidentirati:

 • šifru visokog učilišta na kojem navedena osoba obavlja navedenu dužnost, naziv visokog učilišta se ispunjava sam

 • oznaku osobe koja obavlja dužnost, ime i prezime osobe se ispunjavaju sami

 • šifru dužnosti koji navedena osoba obavlja, kratki i puni naziv se ispunjavaju sami

 • datum od kojeg navedena osoba počinje obavljati navedenu dužnost

 • datum nakon kojeg navedena osoba prestaje obavljati navedenu dužnost

 • ima li navedena osoba, kroz dužnost koju obavlja, dozvolu za priznavanje ispita na danom visokom učilištu. Ovo polje može poprimiti samo vrijednosti Da ili Ne.


Više osoba može u nekom trenutku imati dozvolu za priznavanje ispita na određenom visokom učilištu (najčešće priznavanje obavlja prodekan za nastavu).


Slika 2. Unos novog zapisa


Svaki od podataka koje je potrebno ispuniti za evidenciju obavljanja dužnosti može se pronaći i u listi. Lista se može pozvati pritiskom desne tipke miša nad željenim poljem, ili odabirom opcije Pomoćne tablice.

Lista dužnosti nudi dužnosti prikazane na slici 3:


Slika 3. Lista dužnosti


Zapis o obavljanju dužnosti upisan je u tablicu nakon što se započeta akcija potvrdi.


Ako se u listi dužnosti ne nalazi dužnost koja vam je potrebna, potrebno je Centru potpore ISVU-a poslati putem e-maila sljedeće podatke:

 • kratica i naziv  dužnosti u muškom rodu
 • kratica i naziv dužnosti u ženskom rodu

Nakon toga će Centar potpore ISVU-a evidentirati novu dužnost u katalog.  • No labels