U okviru Vrsta dokumenta na visokom učilištu sadrži podatke o dokumentima koji se izdaju na visokim učilištima. U okviru se za pojedine vrste dokumenata evidentira tko je potpisnik dokumenta, temeljem kojeg članka, zakona, i sl. se dokument izdaje, te od kada se primjenjuju dane postavke. Osim podataka u ovom okviru, potrebno je navesti i koja osoba obavlja dužnost potpisnika što se evidentira u prozoru  Obavljanje dužnosti.


Slika 1. Okvir Vrsta dokumenta na visokom učilištu


Predbroj za vrstu dokumenta je opcionalan podatak, te je na nekim dokumentima broj dokumenta sastavljen od predbroja i broja dokumenta ili broja rješenja. Primjer za ispis predbroja prikazan je u uputama za opciju Ispit pred povjerenstvom.


U ovom se okviru evidentiraju vrste dokumenata prikazane na slici 2:

Slika 2. Lista Vrsta dokumenta


Ako u ovom okviru nisu evidentirani podaci, neće se moći izdavati pojedine vrste dokumenata, jer neće biti poznato tko je potpisnik dokumenta. Također neće biti moguće u cijelosti ispuniti pojedine prozore.
  • No labels