Prozor Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom sadrži podatke o definiranim pravilima za ispit pred ispitnim povjerenstvom. Pravila se definiraju za svako visoko učilište i za svaki studij posebno.
Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom evidentiraju se samo za element strukture studija tipa studij koji nema nadređeni element. Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom vrijede za studij (glavni element) i sve njegove podređene elemente u akademskoj godini na koju se pravila odnose.

Koordinator za ISVU na visokom učilištu brine se o definiranju pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom. Pravilima se opisuju situacije kada student dolazi na ispit pred povjerenstvom i što se događa s njim u slučaju prolaza ili pada na ispitu pred povjerenstvom.

Prozor Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom, prikazan na Slici 1, pokreće se odabirom opcije Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom koja se nalazi u izborniku Nastavni plan u ISVU aplikaciji Studiji i studenti i u ISVU aplikaciji Ispiti.

Podaci u prozoru Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom

Prozor Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom se sastoji od dva okvira:

 • U gornjem okviru nalaze se podaci o visokom učilištu, studiju i akademskoj godini u kojoj/kojima pravilo vrijedi

 • U donjem okviru evidentirana su pravila koja opisuju ponašanje nakon pada na ispitu pred ispitnim povjerenstvom


Slika 1. Prozor Pravila za ispit pred ispitnim povjerenstvom


Prikazani su sljedeći podaci:

Visoko učilište – šifra i naziv visokog učilišta na kojem korisnik ima dozvolu za rad

Studij - šifra i naziv studija, način izvedbe i model studiranja studija

Vrijedi od akademske godine do – od koje akademske godine se neko pravilo primjenjuje, bez obzira na generaciju i nastavnu godinu upisanih studenata. Pravilo se može primjenjivati od neke akademske godine, a zatim ukinuti. U tom slučaju potrebno je evidentirati i godinu do koje se pravilo primjenjivalo. Pravilo se odnosi i na godina do koje se pravilo evidentiralo . Ako se pravilo ukine, postoji mogućnost da se više neće moći ponovo postaviti za sve studente. To će se dogoditi u slučaju da se pojave studenti koji ne zadovoljavaju pravilo.

Generiraju se rješenja o broju ispita prilikom upisa predmeta - Ukoliko je u polju navedena vrijednost Da, prilikom ponovnog upisa predmeta radi nepolaganja ili na zahtjev studenta, za studenta koji ponovno upisuje predmet generirat će se Rješenje o broju izlazaka na ispit. U trenutku upisa predmeta, u ovom prozoru treba biti postavljeno da se generiraju rješenja. U protivnom, Rješenje o broju izlazaka na ispit neće se generirati te se može pojedinačno evidentirati za svakog studenta.

Pravilo se primjenjuje na sve studente – vrijednosti u ovom polju mogu biti:

  • Da - ako se želi postaviti da se opisano pravilo odnosi na sve studente bez obzira od kada studiraju na visokom učilištu.

  • Ne - ako se pravilo ne odnosi na sve studente na visokom učilištu.

 - na studente upisane na VU od akademske godine – ovo polje je potrebno ispuniti ukoliko je u polju Pravilo se primjenjuje na sve studente navedena vrijednost Ne. Ova akademska godina određuje za koju generaciju studenata pravilo vrijedi. Primjerice, pravilo se ne primjenjuje za sve upisane studente i vrijedi samo za one koji su upisali visoko učilište 2010./2011. ili kasnije (Slika 1).Vrijednost ne treba odgovarati akademskoj godini od koje se pravilo primjenjuje.

Redni broj izlaska – redni broj izlaska na ispit iz istog predmeta pri kojem se student upućuje na ispit pred ispitnim povjerenstvom

Postupak nakon pada pred povjerenstvom – za svaki redni broj izlaska na ispit koji je ispit pred povjerenstvom, navodi se postupak nakon pada na ispitu pred povjerenstvom. Vrijednosti u ovom polju mogu biti:

  • Ponovni upis predmeta – predmet je potrebno ponovo upisati zbog pada na ispitu pred povjerenstvom. Nakon pada na ispitu, predmet na upisnom listu prelazi u status 6 – ponovo upisati predmet - pad pred povjerenstvom.

  • Ispis sa studija – ispis sa studija zbog pada na ispitu pred povjerenstvom. Ova vrijednost se može primijeniti samo jednom. Nakon pada na ispitu pred povjerenstvom, predmet na upisnom listu prelazi u status 12 – pad pred povjerenstvom - ispis sa studija.

  • Nema akcije – nakon pada na ispitu pred povjerenstvom, predmet prelazi u status 3 – odslušan predmet. Student i dalje može izlaziti na ispit iz tog predmeta ukoliko nije iskoristio dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta u akademskoj godini. Dozvoljeni broj izlazaka na ispit iz predmeta evidentira se posebno za svaki studij u prozoru Parametri studija u akademskoj godini ako visoko učilište primjenjuje pravila o dozvoljenom broju izlazaka na ispit iz predmeta.
Ako je posljedica pada ispis sa studija, student ne može nastaviti studirati na istom studiju. Ukoliko želi nastaviti studirati na drugom studiju na visokom učilištu, potrebno mu je evidentirati promjenu smjera zbog gubitka prava na prethodnom studiju. Student će moći upisati samo onaj studij na kojem se ne izvodi predmet radi kojeg je student izgubio pravo studiranja.

 

Promjena pravila za ispit pred povjerenstvom

Primjer. Od nove akademske godine vrijede drukčija pravila za ispit pred povjerenstvom pri čemu student nakon manjeg broja izlazaka mora izaći na ispit pred povjerenstvom. Novo pravilo se treba primjenjivati samo na novoupisane studente. Što će se dogoditi sa starim studentima koji već sada imaju veći broj izlazaka nego što se novim pravilom dopušta?

Za novo pravilo treba postaviti da Ne vrijedi za sve studente, već samo za studente upisane na VU od akademske godine npr. 2013./2014. Starim studentima će se evaluirati staro pravilo te se ne smije ograničiti do kada staro pravilo vrijedi (ostaviti polje do praznim u polju Vrijedi od akademske godine  do  ).

Brucošima sljedeće godine bit će aktivna oba pravila i ono staro jer nije isteklo i novo, jer se primjenjuje na studente upisane na VU od 2013./2014. akademske godine. Sustav radi tako da ako su aktivna dva pravila za pojedinog studenta, uzet će se u obzir ono novije (novije akademske godine od koje vrijedi). Staro pravilo treba ugasiti tek kada više neće biti studenata koji studiraju po tom starom pravilu.

 

 

 

 • No labels