Podaci koji se razmjenjuju između sustava ISVU i ISSP

Razmjena podataka između sustava ISVU i ISSP obavlja se putem ISVU REST API-ja.

ISSP preuzima podatke iz ISVU-a potrebne za izračun studentskih prava i u ISVU šalje podatke o izračunatim pravima te slike i potpise studenata.

Podaci koje ISSP preuzima iz ISVU-a

Podaci o studentima

 1. Matični podaci studenta
  1. JMBAG
  2. JMBG
  3. OIB
  4. Ime
  5. Prezime
  6. Spol
  7. Datum rođenja
  8. Šifra nadležnog visokog učilišta
 2. Državljanstvo studenta
  1. JMBAG
  2. Oznaka državljanstva (države)
  3. Država članica EU Da/Ne

   Određivanje državljanstva

   Ako student ima jedno aktivno državljanstvo, uzima se to državljanstvo.

   Ako ima više od jednog aktivnog državljanstva:

   1. ako ima hrvatsko, uzima se hrvatsko državljanstvo,
   2. ako nema hrvatsko, ali ima bar jedno državljanstvo neke druge države koja je članica EU, uzima se prvo takvo državljanstvo,
   3. ako nema ni hrvatsko ni državljanstvo neke druge države koja je članica EU, uzima se prvo aktivno državljanstvo koje student ima.
 3. Student na visokom učilištu
  1. JMBAG
  2. Šifra visokog učilišta
  3. Datum ispisa
  4. Razlog ispisa
 4. Student u akademskoj godini
  1. Oznaka države mjesta prebivališta
  2. Poštanska oznaka mjesta prebivališta
  3. Ulica i broj u mjestu prebivališta
  4. Telefon u mjestu prebivališta
  5. Jedinstveni ID naselja mjesta prebivališta iz kataloga Naselje - DGU
  6. Oznaka države mjesta stanovanja
  7. Poštanska oznaka mjesta stanovanja
  8. Ulica i broj u mjestu stanovanja
  9. Jedinstveni ID naselja mjesta stanovanja iz kataloga Naselje - DGU
 5. Upis godine na visokom učilištu
  1. Šifra visokog učilišta
  2. JMBAG
  3. Šifra upisa godine
  4. Akademska godina
  5. Nastavna godina
  6. ISSP šifra indikatora upisa iz kataloga Indikator upisa godine iz sustava prehrane, koja odgovara ISVU šifri indikatora upisa i šifri temelja financiranja studija na upisnom listu
  7. Šifra temelja financiranja studija
  8. Datum upisa
  9. Šifra studija kojem pripada upisani element strukture studija
  10. Paralelni studij
  11. Gostujući student Da/Ne
  12. Akademska godina prvog upisa na vrstu studija (iz Student na visokom učilištu → Studentovi studiji na visokom učilištu)
 6. Upis godine iz sustava prehrane
  1. Šifra visokog učilišta
  2. JMBAG
  3. Šifra upisa godine
  4. Akademska godina
  5. Nastavna godina
  6. ISSP šifra indikatora upisa iz kataloga Indikator upisa godine iz sustava prehrane
  7. Datum upisa
  8. Šifra studija kojem pripada element strukture studija koji, temeljem konverzije smjera, odgovara upisanom smjeru iz sustava prehrane
  9. Akademska godina prvog upisa prve godine studija
 7. Prekid studija
  1. JMBAG
  2. Šifra visokog učilišta
  3. Paralelni studij
  4. Akademska godina
  5. Miruju: Obveze/Prava i obveze
  6. Prekid studija od (datum početka prekida)
  7. Prekid studija do (datum kraja prekida)
 8. Posebno pravo na prehranu
  1. JMBAG
  2. Šifra vrste posebnog prava na prehranu
  3. Pravo traje od (datum)
  4. Pravo traje do (datum)
 9. Studentski domovi studenta
  1. JMBAG
  2. Šifra visokog učilišta
  3. Akademska godina
  4. Šifra doma (ustrojstvene jedinice vrste "23 - studentski dom" i "45 - učenički dom")
 10. Boravak studenta izvan matičnog visokog učilišta (VU) - periodi boravka
  1. JMBAG
  2. Šifra visokog učilišta
  3. Paralelni studij
  4. Student je odlazni/dolazni
  5. Semestar zimski/ljetni
  6. Akademska godina
  7. Šifra studija kojem pripada upisani element strukture studija u akademskoj godini na paralelnom studiju
  8. Šifra partnerske institucije (ustrojstvene jedinice)
  9. Rbr. boravka
  10. Boravi od (datum)
  11. Boravi do (datum)
  12. Šifra programa mobilnosti

   Preuzimaju se samo podaci o mobilnostima koje NISU virtualne.

 11. Osvojeni ECTS bodovi
  1. JMBAG
  2. Šifra visokog učilišta
  3. Šifra studija kojem pripada upisani element strukture studija
  4. Paralelni studij
  5. Akademska godina
  6. Vrijeme izračuna (datum)
  7. Osvojeni ECTS bodovi

Katalozi

 1. Katalog Mjesto
  1. Oznaka države
  2. Poštanska oznaka
  3. Šifra županije
  4. Naziv mjesta na hrvatskom jeziku
  5. Jedinstveni ID naselja iz kataloga Naselje - DGU
 2. Katalog Vrsta posebnog prava na prehranu
  1. Šifra vrste posebnog prava na prehranu
  2. Naziv vrste posebnog prava na prehranu
  3. Pravo aktivno Da/Ne
 3. Katalog Razina studija
  1. Šifra razine studija
  2. Naziv razine studija na hrvatskom jeziku
 4. Katalog Vrsta programa mobilnosti
  1. Šifra vrste programa mobilnosti
  2. Naziv vrste programa mobilnosti na hrvatskom jeziku
 5. Katalog Program mobilnosti
  1. Šifra programa mobilnosti
  2. Šifra vrste programa mobilnosti
  3. Naziv programa mobilnosti na hrvatskom jeziku

Ostali podaci

 1. Elementi strukture studija - elementi tipa "1 - studij"
  1. Šifra visokog učilišta
  2. Šifra studija (elementa strukture studija)
  3. Naziv studija (elementa strukture studija) na hrvatskom jeziku
  4. Potrebno ECTS bodova
  5. Trajanje u semestrima
  6. Način izvedbe
  7. Šifra razine studija
  8. Šifra tipa studija - uvijek "1 - studij"
  9. Upisuje se paralelno s drugim elementom Da/Ne
  10. Šifra iz Upisnika studijskih programa
 2. Ustrojstvena jedinica - učenički i studentski domovi (ustrojstvene jedinice vrste "23 - studentski dom" i "45 - učenički dom")
  1. Šifra doma (ustrojstvene jedinice)
  2. Šifra vrste doma (ustrojstvene jedinice) - "23 - studentski dom" i "45 - učenički dom"
  3. Naziv doma na hrvatskom jeziku
  4. Poštanska oznaka mjesta
  5. Jedinstveni ID naselja iz kataloga Naselje - DGU
  6. Oznaka države
 3. Ustrojstvena jedinica - partnerske ustanove na kojima student boravi odnosno s kojih student dolazi u sklopu nekog programa mobilnosti
  1. Šifra partnerske ustanove (ustrojstvene jedinice)
  2. Naziv partnerske ustanove (ustrojstvene jedinice) na hrvatskom jeziku
  3. Naziv mjesta partnerske ustanove (ustrojstvene jedinice)
  4. Oznaka države partnerske ustanove (ustrojstvene jedinice)

Podaci koje ISSP šalje i zapisuju se u ISVU

 1. Matični podaci studenta, slike i potpisi
  1. Šifra nadležnog visokog učilišta
  2. Šifra razine prava
  3. Datum prava od
  4. Datum prava do
  5. Vrijeme ažuriranja (datum i vrijeme ažuriranja podataka o pravima u ISVU)
  6. Slika
  7. Uzorak potpisa


 • No labels