Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Postupak obrade zahtjeva korisnika od strane CP ISVU

1.Korisnik podnosi zahtjev za izmjenama u ISVU dopisom, e-mailom ili u razgovoru (na sastanku ili telefonski).
2.CP ISVU u roku od jednog radnog dana od dana zaprimanja zahtjevu dodjeljuje oznaku, te korisnika izvještava e-mailom o oznaci zahtjeva.
3.CP ISVU jednom mjesečno (tijekom prva tri radna dana u mjesecu, s iznimkom kolovoza kada se ovaj korak ne provodi):
 • analizira sve novo pristigle i odgođene zahtjeve te im dodjeljuje status, tip i procjenjuje složenost;
 • nakon toga, za sve zahtjeve u statusu "prihvaćen za rješavanje" određuje (ili revidira postojeći) planirani rok rješavanja, koji može biti:
  • "do kraja mjeseca" (npr. "do 31.5.2017.")
  • "do kraja kvartala" (npr. "do 30.6.2017.")
  • "do kraja idućeg kvartala" (npr. "do 30.9.2017.")
  • "rješavati će se u okviru razvojnog projekta ISVU do kraja xxxx. godine".
CP ISVU može, ukoliko procijeni da se radi o kritičnom zahtjevu, analizu zahtjeva i rješavanje zahtjeva provesti i prije prethodno navedenih rokova.
4.

Nakon provedene analize i određivanja planiranih rokova rješavanja CP ISVU na stranici Korisnički zahtjevi objavljuje novi pregled korisničkih zahtjeva, koji sadrži:

 • sažetak novosti za proteklo razdoblje (mjesec)
 • kompletan popis svih nezatvorenih zahtjeva, s navođenjem statusa i planiranog roka rješavanja (ako je određen)
 • popis zahtjeva koji su zatvoreni tijekom proteklog razdoblja

Kategorizacija zahtjeva

Statusi zahtjeva

Zaprimljen

novi zahtjev koji još nije analiziran i kategoriziran

Prihvaćen za rješavanje

zahtjev koji je analiziran, kategoriziran i biti će riješen

Odgođen

analiziranje zahtjeva je odgođeno do sljedećeg ciklusa (mjeseca)

Uložena žalba

uložena žalba na odluku CP ISVU o statusu zahtjeva

Čeka se odluka MZO

zahtjev čeka konačnu odluku MZO (članak 14. pravilnika)

Zatvoren - riješen

zahtjev je zatvoren na način da je riješen, tj. da je realizirano ono što je korisnik tražio

Zatvoren - duplikat

zahtjev je duplikat već postojećeg zahtjeva

Zatvoren - odbijen

CP ISVU odbio zahtjev i neće se dalje rješavati

Zatvoren - nepotpun

zahtjev nije kvalitetno opisan ili nije jasan, a nije moguće dobiti potpuniji opis

Zatvoren - nemoguća reprodukcija

zahtjev se odnosi na pogrešku ili ponašanje sustave koje nije moguće reproducirati, pa stoga niti pristupiti rješavanju

Tip zahtjeva

Bug

pogreška u radu sustava ISVU

New feature

nova funkcionalnost (temeljem postojećih kategorija podataka)

Improvement

unapređenje postojeće funkcionalnosti

Epic

proširenje ISVU na nove kategorije podataka

 • No labels