Za preuzimanje svake ISVU aplikacije možete izabrati dvije opcije. Prva je aplikacija koja se spaja na pravu bazu i radi s pravim podacima, dok je Proba verzija aplikacije koja se spaja na probnu bazu (radi se s testnim podacima) i služi za testiranje rada u sustavu.


Preporuka ISVU CP-a je da korisnici za potrebe korištenja ISVU aplikacija koriste besplatne distribucije Jave, OpenJDK 8 (LTS) Hotspot dostupan na adresi: https://adoptopenjdk.net/.

ISVU aplikacije će se i dalje moći pokretati pomoću Oracle Jave, ukoliko je i dalje želite koristiti na Vašoj ustanovi.

Podržane verzije Java produkcijskog okruženja 8 ili novije mogu se preuzeti sa ove stranice: https://www.java.com/en/


NAPOMENA: Korisnik koji će raditi na računalu mora imati dozvole za čitanje i pisanje po direktoriju u kojem je aplikacija instalirana (ako niste ništa mijenjali, bit će to C:\Program Files\ZPM FER Zagreb\ISVU Studiji i Studenti). Ako korisnik nema sve potrebne dozvole, neće biti moguće instalirati novu verziju ISVU aplikacije.

Dijagnoza postavki

U slučaju da se unutar direktorija ne nalazi datoteke potrebne za dijagnozu, iste  je moguće skinuti s poveznice Dijagnoza postavki. Nakon toga je potrebno raspakirati datoteke u mapu(folder) aplikacije za koju je potrebno napraviti dijagnozu postavki. 

Studiji i studenti

Studiji i studenti je aplikacija namijenjena radu studentske referade. Neke od funkcionalnosti su definiranje nastavnog plana i programa, upis studenta na visoko učilište, izdavanje potvrda i dr.


Studiji i studenti

Studiji i studenti Proba


Ispiti

Ispiti je aplikacija namijenjena radu sa ispitnim rokovima. Neke od funkcionalnosti su prijava i odjava ispita iz predmeta, rasporedi za pismeni i usmeni ispit, evidencija rezultata ispita i dr.


Ispiti

Ispiti Proba
Admin Koordinator

ISVU Koordinator je aplikacija namijenjena koordinatorima. Osnovna funkcionalnost je opisivanje printservera, studomata i sl.Admin Koordinator

Admin Koordinator Proba


Poslijediplomski studiji

Poslijediplomski studiji je aplikacija namijenjena radu studentske referade za poslijediplomske studije. Trenutno je u modulu moguće evidentirati nastavne programe poslijediplomskih studija, studente i njihove izvršene obaveze na studijima koje se ne odnose na ispite (npr. objava radova, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i sl.).


Poslijediplomski studiji

Poslijediplomski studiji Proba


Kadrovi

Modul Kadrovi služi za evidenciju djelatnika i ustrojstvenih jedinica na visokom učilištu.
Kadrovi

Kadrovi Proba

Modul za generiranje potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda)

Modul za generiranje potvrda s elektroničkim pečatom je servis namijenjen sistemskim inženjerima ili djelatnicima informatičke službe visokog učilišta koji će ga instalirati i održavati na poslužitelju visokog učilišta. Modul omogućava generiranje potvrda s elektroničkim pečatom na zahtjev studenata ili djelatnika studentske službe.

Modul za generiranje potvrda s elektroničkim pečatom

Modul je potrebno instalirati na Linux operacijskom sustavu s Javom 11 ili više.

Upute za instalacijuPrint Server

Od početka akademske 2023./2024. godine ukinuta je podrška za Print server. Preporuka Centra potpore je da Visoka učilišta prijeđu na korištenju modula za generiranje potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda).


Print server je ISVU servis koji omogućuje ispis potvrda sa Studomata instaliranog na visokom učilištu. Važno je naglasiti da je na jednoj ustanovi potrebno instalirati samo jedan Print server koji će posluživati sve Studomate pridjeljene toj ustanovi.


Print Server

Adobe Acrobat Reader 11  (veličina datoteke ~ 135MB)


Za pokretanje servisa Print Server na računalu koji će opsluživati Studomate potrebno je učiniti sljedeće:

  1. Instalirati Java produkcijsko okruženje 8 ili novije
  2. Instalirati Adobe Acrobat Reader 11
  3. Instalirati Print server

Napomena: Print server nije potrebno instalirati za printanje potvrda iz ISVU Samostojećih modula (Studiji i studenti, Ispiti...)  • No labels