Na ovoj stranici se u otvorenom formatu nalaze zbirni podaci visokih učilišta koji su evidentirani u ISVU.Poveznica za preuzimanje podatakaDatum objave

Veličina

1.ISVU_OA_201712.zip1.12.2017.1,29 MB
2.ISVU_OA_201803.zip1.3.2018.1,38 MB
2.ISVU_OA_201806.zip1.6.2018.1,39 MB

4.

ISVU_OA_201810.zip

1.10.2018.1,41 MB
5.ISVU_OA_201812.zip1.12.2018.1,42 MB
6.ISVU_OA_201903.zip1.3.2019.1,45 MB
7.ISVU_OA_201906.zip1.6.2019.1,45 MB
8.ISVU_OA_201910.zip1.10.2019.1,47 MB
9.ISVU_OA_201912.zip1.12.2019.1,45 MB
10.ISVU_OA_202003.zip2.3.2020.

1,39 MB

11.ISVU_OA_202006.zip1.6.2020.1,39 MB
12.ISVU_OA_202010.zip1.10.2020.1,39 MB
13.ISVU_OA_202012.zip1.12.2020.1,38 MB
14.ISVU_OA_202103.zip1.3.2021.1,43 MB
15.ISVU_OA_202106.zip1.6.2021.1,42 MB
16.ISVU_OA_202110.zip1.10.2021.1,40 MB
17.ISVU_OA_202112.zip

 

1,43 MB
18.ISVU_OA_202203.zip

 

1,44 MB
19.ISVU_OA_202206.zip

 

1,44 MB
20.ISVU_OA_202210.zip

 

1.45 MB
21.ISVU_OA_202212.zip

 

1.44 MB


Podaci su ustupljeni pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia te je obveza korisnika da pri uporabi tih podataka postupa u skladu s njom.

Podaci se objavljuju u prosincu, ožujku, lipnju i listopadu obzirom da se podaci odnose na akademsku godinu koja počinje 1. listopada. Podaci objavljeni u listopadu odnose se na prethodnu akademsku godinu.

Podaci su objavljeni u TSV (media type: text/tab-separated-values) formatu, a opisi podataka u TXT (media type: text/plain) formatu. Svi navedeni podaci za pojedino visoko učilište / sveučilište sa sastavnicama / cijeli sustav se nalaze u pojedinačnoj mapi (imenovanoj šifraUstanove_GGGGMM), a sve mape su zapakirane u jednu ZIP datoteku (media type: application/zip) za pojedinu objavu (mjesec i godinu). Unutar ZIP datoteke se nalazi i tekstualna datoteka s popisom šifri i naziva visokih učilišta / sveučilišta / sustava.

Sadržaj u objavljenim podacima kodiran je u UTF-8 kodu.

Otvaranje pristupa podacima iz ISVU-a u skladu je s Politikom otvorenog pristupa Srca (http://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/otvoreni-pristup/SRCE_PolitikaOtvorenogPristupa.pdf). Ostale informacije o otvorenom pristupu Srca nalaze se ovdje.

Podaci su prikupljeni i grupirani na tri razine:

 • svih visokih učilišta u ISVU
 • sveučilišta i njihovih sastavnica
 • samostalnih veleučilišta i visokih škola.

Odnose se na trenutno stanje za promatranu akademsku godinu (tipično za tekuću ili prethodnu akademsku godinu). 

Popis podataka:

 1. Nastavni program / Broj studija po razini studija u tekućoj akademskoj godini
 2. Upisi / Studenti prema nastavnoj godini - po razini studija
 3. Upisi / Studenti prema temelju financiranja - po razini studija
 4. Upisi / Studenti prema području znanosti i umjetnosti - po razini studija
 5. Upisi / Mobilnost - dolazni i odlazni studenti
 6. Studenti / Broj studenata prema spolu
 7. Studenti / Broj studenata prema godinama
 8. Studenti / Broj studenata stranih državljana
 9. Studenti / Broj studenata po županiji prebivališta
 10. Studenti / Broj studenata prema grupi osvojenih ECTS bodova
 11. Studenti / Broj studenata prema strukovnom području srednje škole
 12. Ispiti / Broj ispitnih rokova po mjesecu
 13. Ispiti / Broj ispita po mjesecu
 14. Završetak studija / Broj studenata koji su završili studij prema mjesecu prema razini studija
 15. Završetak studija / Završnost studija za grupe studenata koji su završili studij unutar 100%, 150%, 200% ili preko 200% trajanja studija
 16. Završetak studija / Broj studenata koji su završili studij prema području znanosti i umjetnosti prema razini studija
 17. Kadrovi / Broj djelatnika prema akademskom stupnju
 18. Kadrovi / Broj djelatnika prema statusu zaposlenja
 19. Kadrovi / Broj djelatnika prema spolu djelatnika
 20. Kadrovi / Broj djelatnika prema godinama
 21. Kadrovi / Broj djelatnika stranih državljana
 22. Kadrovi / Broj djelatnika prema zvanju


 • No labels