Potpisivanje ugovora

Prvi korak uvođenja ISVU-a je potpisivanje Ugovora o suradnji na uspostavi, korištenju i održavanju Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) između Ministarstva znanosti i obrazovanja, visokog učilišta i Srca. 

Za upute vezane uz potpisivanje ugovora, potrebno je obratiti se Upravi za visoko obrazovanje, čiji su kontakt podaci navedeni na poveznici: https://mzo.gov.hr/kontakti/177

Pristup sustavu

Pristup sustavu je omogućen samo korisnicima sustava. Korisnici sustava su:

 • Studenti
 • Nastavnici, suradnici i ostali djelatnici visokog učilišta

Studenti pristupaju sustavu putem web modula Studomat.  Studenti se prijavljuju na Studomat sa AAI@EduHr identitetom, kojeg mogu preuzeti na visokom učilištu kojeg pohađaju. 
Nastavnicima, suradnicima i ostalim djelatnicima visokog učilišta ISVU koordinator na ustanovi dodjeljuje dozvole pristupa sustavu.

Na ovoj stranici:

LDAP imenik u sustavu AAI@EduHr

Ustanova treba imati LDAP imenik u sustavu AAI@EduHr i sve osobe koje će koristiti ISVU trebaju imati elektronički identitet u imeniku. Više o imeniku možete pronaći na http://www.aaiedu.hr .

Imenovanje koordinatora za rad s ISVU

Nakon potpisanog Ugovora, dekan visokog učilišta imenuje ISVU koordinatora na ustanovi. Obrazac za imenovanje možete preuzeti ovdje Obrazac za razrješenje / Imenovanje koordinatora za ISVU

Sve osobe imenovane za rad s ISVU-om moraju potpisati Izjavu o čuvanju tajnosti podataka koja služi u svrhu zaštite Visokog učilišta od neovlaštenog raspolaganja tajnim podacima i ne može se koristiti u druge svrhe.

Izjava o čuvanju tajnosti podataka ostaje na visokom učilištu, a Imenovanje koordinatora, potpisano i ovjereno od strane čelnika ustanove, treba poslati poštom ISVU Centru potpore koji djeluje u Srcu, koji će na temelju imenovanja dodijeliti ovlasti ISVU koordinatoru na ustanovi.

Koordinatora za rad s ISVU-om može biti više. Budući da neke akcije u sustavu može napraviti samo koordinator za ISVU, preporuka je da visoka učilišta imenuju barem dva koordinatora, a mogu i više. 

Ovlasti za ISVU koordinatora na ustanovi

Da bi osoba mogla dobiti ovlasti ISVU koordinatora na ustanovi potrebno je:

 • Centru potpore poslati imenovanje za osobu
 • osoba mora biti evidentirana u ISVU u modulu Kadrovi
 • ISVU Centru potpore je potrebno javiti AAI@EduHr identitet budućeg ISVU koordinatora.

Postupak je sljedeći:

 1. Ustanova koja je ušla u ISVU šalje Centru potpore imenovanje potpisano od strane dekana. Kako na visokom učilištu još nitko ne radi s ISVU i ne može evidentirati zaposlenike učilišta u ISVU modulu Kadrovi, Centar potpore evidentira podatke o prvom ISVU korisniku na visokom učilištu. Važno je javiti AAI@EduHr identitet koordinatora, kako bi Centar potpore mogao evidentirati podatke u Kadrove.
 2. Zatim je potrebno instalirati ISVU module koje se nalaze na korisničkim stranicama. Ako se želi omogućiti rad drugim osobama s visokog učilišta, potrebno je instalirati modul Kadrovi. U tom modulu potrebno je evidentirati podatke o svim osobama koje se želi ovlastiti za rad s ISVU na tom visokom učilištu. Ovlasti za rad dodjeljuje ISVU koordinator na ustanovi, u modulu Administrator.

Upute o evidenciji podataka u modulu Kadrovi nalaze se na stranicama ISVU online uputa.

Instalacija ISVU modula

Preduvjet za instalaciju ISVU modula na korisnička računala je registracija IP adresa tih računala, koju koordinator evidentira u modulu ISVU Admin Koordinator.

Prvu IP adresu na učilištu propušta Centar potpore temeljem e-maila ISVU koordinatora, a ostale IP adrese evidentira ISVU koordinator u aplikaciji ISVU Admin Koordinator, prozoru Računalo. Nakon evidencije IP adresa u modulu ISVU Admin Koordinator, Centar potpore propušta te IP adrese.

ISVU Centar potpore propušta samo statične i javne IP adrese koje pripadaju CARNet adresnom prostoru. Ukoliko korisnik želi registrirati IP adresu izvan CARNet adresnog prostora, treba poslati potvrdu da se računalo s tom IP adresom nalazi na tom visokom učilištu.

Svaki korisnik može saznati IP adresu računala na kojem radi tako da posjeti web stranicu: www.isvu.hr/ip .

Instalacije ISVU modula nalaze se na stranici Preuzimanje ISVU desktop aplikacija. Prije no što se pokrene instalacija pojedinog modula potrebno je instalirati Java Runtime Environment (JRE), koji se također nalazi na korisničkim stranicama.

Korisnik na svom računalu može imati više verzija JRE, no za ISVU se treba koristiti verzija s korisničkih stranica.

Nakon instalacije ISVU modula potrebno je svim korisnicima, koji će na računalu raditi s ISVU, dodijeliti dozvolu pisanja (write permission) u mape u kojima su se instalirali ISVU moduli (pretpostavljena mapa je C:\Program Files\ZPM FER Zagreb\ISVU modul). Ovo je potrebno zbog automatske instalacije nove verzije modula.

Sigurnost podataka

Sigurnost podataka se osigurava na više razina:

 • svaki korisnik mora se predstaviti sustavu sa svojim korisničkim imenom, te ispravnom lozinkom dokazati svoju autentičnost
 • pristup podacima moguć je isključivo putem ISVU modulâ
 • klijent-server aplikacije mogu se koristiti samo na računalima čija je internetska adresa registrirana u bazi podataka. Svaki korisnik može saznati IP adresu računala na kojem radi tako da posjeti web stranicu www.isvu.hr/ip
 • svi se podaci prenose mrežom u šifriranom obliku
 • svaki korisnik ima dopuštenje za pregledavanje/mijenjanje/brisanje samo onih podataka za koje ga je ovlastilo njegovo visoko učilište
 • baza podataka kontinuirano se arhivira.

Korisničko ime jedinstveno određuje korisnika u sustavu, a njegova se lozinka čuva u šifriranom obliku, tako da je nitko ne može saznati, uključujući i djelatnike Centra potpore. Isto pravilo vrijedi i za djelatnike visokih učilišta i za studente. Stalno se prate i bilježe sve aktivnosti korisnika, tako da se za svaki podatak zna tko ga je unio, izmijenio ili obrisao.

Onemogućen je neovlašten pristup podacima, jer se podaci ne pohranjuju na korisnikovo računalo, a svi podaci koji se prenose mrežom šifrirani su, tako da ih nije moguće dobiti presretanjem mrežnog prometa.

Kao što je prije navedeno, svaki korisnik ima dopuštenja koja, između ostaloga, onemogućuju pregledavanje/izmjenu/brisanje podataka za koje taj korisnik nije ovlašten od svog visokog učilišta. Jedini način za spajanje korisnika na bazu podataka jest putem ISVU modulâ, što osigurava da su podaci uvijek u konzistentnom stanju i povećava sigurnost podataka.


Save

Save

Save

 • No labels