Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dobro došli na wiki stranicu AAI@EduHr sustava!


Info

Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura znanosti i visokog obrazovanja u RH (Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr ) je infrastrukturni, posrednički sustav čija je temeljna zadaća omogučiti omogućiti sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima te njihovu uporabu za pristup mrežnim i mrežom dostupnim resurscimaresursima.

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr potrebno je imati za korištenje većeg broja usluga spajanja na Internet mrežu, pristupa računalnim resurscima te prijavu na veliki broj aplikacija kao što su npr. sustavi za udaljeno učenje, online baze podataka, ISVU studomat itd.

Pripadnici akademske i istraživačke zajednice u RH elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr mogu zatražiti i dobiti isključivo na nadležnoj matičnoj ustanovi, a elektronički identitet im može dodijeliti samo ovlaštena osoba, tzv. administrator LDAP imenika ustanove.

Više o sustavu AAI@Eduhr Ustroj AAI@EduHr reguliran je Pravilnikom o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja u RH - AAI@EduHr , a poslove koordinacije, razvoja i održavanja sustava AAI@EduHr obavlja Srce – Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr svoje polazište koncepcijski ima u distribuiranom sustavu imenika utemeljenih na LDAP standardu. Nadležnost nad imeničkim podacima o fizičkim i pravnim osobama, te informacijskim i drugim resursima imaju njihove matične ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Postojanje imenika na matičnim ustanovama osigurava jedinstveno mjesto za unos i održavanje podataka o osobama. Konkretna prava pristupa i/ili uporabe pojednih resursa određuju vlasnici tih resursa kroz pristupne mehanizme, kompatibilne s uspostavljenom infrastrukturom.

Više o sustavu AAI@EduHr dostupno je na web-stranici https://www.aaiedu.hr 

Za sva pitanja u vezi sustava AAI@EduHr molimo da se javite na kontakt adresu: aai@srce.hr 

Na wiki stranicama sustava AAI@EduHr dostupan je sljedeći sadržaj:

...