Matične ustanove koje iz opravdanih razloga (nedostatak vlastitog poslužitelja, nedostatak stalne i pouzdane veze na internet, nedostatak stručnog osoblja itd.) ne mogu na lokalnom poslužitelju svoje ustanove instalirati i održavati servise potrebne za uključivanje ustanove u sustav AAI@EduHr, mogu zatražiti udomljavanje svojih AAI@EduHr servisa na poslužitelju u Srcu.

U tom slučaju Srce se brine za tehničko održavanje LDAP imenika i ostale potrebne programske podrške, dok se odgovorna osoba ustanove brine za informacijsko održavanje imenika (kreiranje, ažuriranje i brisanje elektroničkih identiteta) putem web sučelja za administraciju LDAP imenika.

Udomljavanje imenika može zatražiti slanjem elektroničke pošte na adresu aai@srce.hr osoba koja je od strane matične ustanove imenovana odgovornom osobom za sustav AAI@EduHr čime se pokreće postupak zahtjeva za udomljavanjem. U tom postupku matična ustanova koja zahtjeva udomljavanje imenika treba sa Srcem potpisati ugovor kojim ustanova (u ovom slučaju voditelj obrade) imenuje Srce izvršiteljem obrade, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Za uspostavu udomljenog imenika matična ustanova Srcu treba osigurati sljedeće podatke o ustanovi:

 • naziv ustanove;
   
 • LDAP domena ustanove (ista je kao i DNS domena ustanove);
   
 • poštanska adresa ustanove (broj pošte, mjesto, ulica i broj);
   
 • OIB ustanove;
   
 • broj telefona ustanove;
   
 • broj faxa ustanove;
   
 • službena e-mail adresa ustanove;
   
 • URL adresa web sjedišta ustanove;
   
 • tip ustanove (jedna od vrijednosti iz skupa dozvoljenih vrijednosti navedenih u šifrarniku za atribut hrEduOrgType );

Također, za kreiranje elektroničkog identiteta s administratorskim ovlastima potrebno je poslati i sljedeće podatke o odgovornoj osobi ustanove:

Nakon što dobijemo zahtjev za ugošćavanjem imenika, sve potrebne podatke, i potpišemo ugovor kojim ustanova imenuje Srce izvršiteljem obrade udomit ćemo imenik matične ustanove na poslužiteljima Srca.


 • No labels