Završena je službena provjera usklađenosti (certificiranje) matičnih ustanova u sustavu s normama AAI@EduHr.  Redovno certificiranje provodili smo  u vremenu od 20. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. Dopunsko certificiranje za matične ustanove u sustavu AAI@EduHr koje u redovnom roku nisu ispunile sve obavezne norme provodit ćemo u vremenu od 14. - 28. veljače 2022. 

Osnovnu dokumentaciju o sustavu provjere usklađenosti (certificiranja) matičnih ustanova i davatelja usluga s normama AAI@EduHr možete pročitati u dokumentu Sustav certificiranja matičnih ustanova i davatelja usluga u sustavu AAI@EduHr (PDF, 218 KB).

Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2021. dostupna su u dokumentu Posebna pravila za certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr za 2021 (PDF, 500 KB).

Rezultati certificiranja za 2021. dostupni su na web-stranici Rezultati certificiranja matičnih ustanova 2021.

Što treba učiniti odgovorna osoba ustanove tijekom postupka certificiranja?

Upoznati se s normama ovogodišnjeg certificiranja dostupnim u dokumentu Posebna pravila za certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr za 2021. (PDF, 500 KB).
Ispuniti upitnik za samoprocjenu.
Na poslužitelju ustanove instalirati odgovarajući AOSI plugin (libcertify-aosi-aai) prema uputama u nastavku.
Potvrditi svoje kontaktne podatke klikom na link iz e-mail poruke poslane od strane AAI@EduHr tima naslovljene "VAZNO: potvrda kontaktnih podataka odgovorne osobe za sustav AAI@EduHr"

Koje su norme ovogodišnjeg certificiranja?

Popis normi ovogodišnjeg certificiranja dostupan je u dokumentu Posebna pravila za certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr, kao i u upitniku za samoprocjenu.

Kako provjeriti koje norme ustanova ispunjava, a koje ne?

U upitniku za samoprocjenu možete vidjeti popis svih normi zajedno s podatkom koju normu ustanova ispunjava, a koju ne.

Kako ispuniti normu Obavijest o privatnosti u skladu s odredbama uredbe GDPR?

Dodatne informacije o obavijesti o privatnosti nalaze se na stranici Obavijest o privatnosti - za matične ustanove.

Kako ispuniti normu vezanu uz ispravnost cerifikata AOSI web servisa (AOSI-WS ima ispravan certifikat)?

Uputa kako postaviti TCS certifikat AOSI web servisu dostupna jena poveznici Kako postaviti TCS certifikat AOSI web servisu?.

Ne ispunjavam normu vezanu uz informacije u imeniku. Kako mogu pronaći u čemu je problem?

Neispravne zapise u imeniku pronaći ćete tako da u AOSI web sučelju svoje ustanove kliknite na link Certificiranje u izborniku ili kao što je opisano niže na stranici pokrenuti plugin s parametrom -d da biste dobili detljniji opis pronađenih problema:

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -d

Ne ispunjavam normu "Informacijska kvaliteta imenika - OIB". Kako mogu pronaći u čemu je problem?

Pravila sustava AAI@EduHr propisuju da svi korisnici moraju imati upisan OIB. Iznimka mogu biti jedino korisnici kojima je povezanost s ustanovom "gost", ali oni moraju imati upisanu bar jednu vrijednost nekog drugog jedinstvenog brojčanog identifikatora u atributu hrEduPersonUniqueNumber.
Ako ne ispunjavate tu normu, probajte u AOSI web sučelju svoje ustanove kliknite na link Certificiranje u izborniku ili kao što je opisano niže na stranici pokrenuti plugin s parametrom -d da biste dobili detljniji opis pronađenih problema:

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -d

Možda je problem u neusklađenosti vrijednosti atributa hrEduPersonOIB i hrEduPersonUniqueNumber u imeniku. Rješenje tog problema potražite na poveznici Što ako vrijednost OIB-a u atributima hrEduPersonOIB i hrEduPersonUniqueNumber nije ista.
Uputa kako u web sučelju omogućiti pretraživanje po OIB-u dostupna je na poveznici Kako u web sučelju za administraciju imenika omogućiti pretraživanje po OIB-uo u web sučelju za administraciju imenika omogućiti pretraživanje po OIB-u.

Kako ispuniti normu "Imenovani predstavnici"?

Ako ste imenovana odgovorna osoba svoje matične ustanove, od AAI@EduHr tima dobili ste e-mail poruku naslovljenu "VAZNO: potvrda kontaktnih podataka odgovorne osobe za sustav AAI@EduHr". Kliknite na link iz poruke i na taj način potvrdite svoje kontaktne podatke. Ako niste dobili poruku, možda je završila u neželjenoj pošti. Ako je nema ni tamo, možda niste imenovani odgovornom osobom za sustav AAI@EduHr svoje ustanove. U tom se slučaju javite AAI@EduHr timu na adresu aai@srce.hr.

Za provedbu certificiranja matičnih ustanova koriste se:

  1. Upitnik za samoprocjenu koji omogućuje samoprovjeru matičnih ustanova i uvid u razinu usklađenosti (dostupan samo ovlaštenim osobama ustanova);
  2. odgovarajući AOSI plugin (libcertify-aosi-aai):


AOSI plugin služi provjeri u kojoj su mjeri informacije u LDAP imeniku matične ustanove usklađene s normama certificiranja. Koordinator AAI@EduHr sustava (Srce) će sa svojih središnjih poslužitelja poziva plugin i na taj način prikuplja (agregirane) podatke potrebne za provjeru usklađenosti sadržaja imenika s normama certificiranja.

AOSI plugin instalira se naredbom:

# apt-get install libcertify-aosi-aai

Želite li vidjeti izvještaj programa za analizu imenika da biste znali stanje svog imenika, te mogli popraviti eventualne nepravilnosti, u AOSI web sučelju svoje ustanove kliknite na link Certificiranje u izborniku ili sami pokrenite program naredbom:

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl

Detaljan ispis svih pronađenih problema / neusklađenosti u imeniku možete vidjeti pokrenete li program s parametrom -d.

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -d

Popis svih parametara s kojima je moguće pokrenuti program dobit ćete pokrenete li program s parametrom -h.

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -h

  • No labels