Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Web sučelje za administraciju imenika (AOSI web sučelje) omogućuje da se atributi po kojima je moguće pretraživati imenik prilagode potrebama pojedine ustanove. U konfiguracijskoj datoteci web sučelja na stazi:

/etc/aosi-www/config.php

može se promijeniti popis atributa po kojima je moguće pretraživati imenik.
Popis atributa po kojima je moguće pretraživati definiran je poljem koje počinje u liniji 48 konfiguracijske datoteke. U njemu se podešavaju atributi po kojima je moguće pretraživati s uvjetima =, <= i >=.

$simple_filter_fields=array(
'equal'=>array('uid', 'hrEduPersonUniqueNumber', 'hrEduPersonPrimaryAffiliation', 'givenName', 'sn', 'hrEduPersonRole'),
'less_or_equal'=>array('hrEduPersonExpireDate'),
'greater_or_equal'=>array('hrEduPersonExpireDate')
);

Ako želite omogućiti pretraživanje po OIB-u (vrijednosti atributa hrEduPersonOIB), liniju 49 trebate preurediti tako da na popis atributa po kojima je moguće pretraživati sa operatorom 'equal' dodate atribut hrEduPersonOIB. Linija 49 trebala bi izgledati ovako:

'equal'=>array('uid', 'hrEduPersonUniqueNumber', 'hrEduPersonOIB', 'hrEduPersonPrimaryAffiliation', 'givenName', 'sn', 'hrEduPersonRole'),

Nakon uređivanja ne zaboravite snimiti datoteku. Obzirom da se radi o konfiguracijskoj datoteci, da biste je uredili, morate imati root ovlasti.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nejasnoća, kontaktirajte nas elektroničkom poštom na aai@srce.hr

  • No labels