SAML 2.0 je glavni i preporučeni protokol za implementaciju Single Sign-On (SSO) funkcionalnosti u uslugama realiziranim kao aplikacije. U nastavku slijedi nekoliko primjera i naputaka SAML implementacije za različite programske jezike i okruženja. Ovisno o programskom jeziku / okruženju, potrebno je koristiti određenu instancu SSO servisa, tj. koristiti SAML metapodatke određene instance SSO servisa.


  • No labels