Usluge realizirane kao aplikacije mogu koristiti protokole Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, Central Authentication Service (CAS) i OpenID Connect (OIDC) za implementaciju Single Sign-On (SSO) funkcionalnosti preko sustava AAI@EduHr.

AAI@EduHr preporuča korištenje protokola SAML 2.0, no u slučaju potrebe mogu se koristiti i ostali podržani protokoli.

  • No labels