Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U nastavku su, ovisno o platformi i okruženju (test - produkcija) koje koristite, navedene adrese s metapodacima koji opisuju instancu SSO servisa za sve usluge koje za autentikaciju korisnika koriste SAML protokol.

Sve implementacije SAML-a uključujući php:

Za usluge na Microsoft platformi:

Za usluge koje koriste Shibboleth (Java platforma):

Za usluge koje svoje metaopdatke objavljuju putem eduGAIN-a:

Za usluge koje koriste višestupanjsku autentikaciju:

Za usluge koje koriste (i) vanjske izvore autentikacije (npr. društvene mreže - Google, Facebook, Twitter..):

  • No labels