Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Za implementaciju SSO autentikacije kroz sustav AAI@EduHr osim programskog alata SimpleSAMLphp i protokola SAML dozvoljeno je koristiti i autentikacijske module koji koriste protokol CAS.

Za omogućavanje autentikacije putem CAS protokola u sustavu AAI@EduHr za vašu aplikaciju, potrebno je resursu za tu aplikaciju u Registru resursa dodati modul za CAS autentikaciju. U nastavku su pobrojani parametri za podešavanje vašeg CAS klijenta. S obzirom da postoji velik broj različitih CAS klijenata, možda nazivi parametara neće biti identični onima u nastavku ili klijent neće zahtijevati upis svih pobrojanih parametara:

Produkcijsko okruženje:

CAS Server Hostname: login.aaiedu.hr
CAS Server Port: 443
CAS Server Context: /sso/module.php/casserver
CAS CA Cert Path: https://login.aaiedu.hr/sso/module.php/saml/idp/certs.php/idp.crt
CAS Login: https://login.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/login
CAS Logout: https://login.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/logout.php
CAS Service Validate: https://login.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/serviceValidate

Testno okruženje (AAI@EduHr Lab)

Za testno okruženje CAS klijent je potrebno podesiti prema uputama na stranici: Upute za korištenje AAI@EduHr Laba

  • No labels