Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr ima oblik ID_korisnika@oznaka_ustanove.hr
Elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr je važna imovina koju članu akademske i istraživačke zajednice osobno dodjeljuje njegova matična ustanova. Elektronički identitet nije "korisnički račun" koji se koristi za neku pojedinu uslugu, nego omogućava pristup velikom broju različitih usluga različitih davatelja usluga. Elektronički identitet često omogućava vlasniku identiteta da pristupa i svojim osobnim podacima i da ostvaruje različita materijalna prava. Zbog svega navedenog elektronički identitet treba koristiti isključivo osobno, ne ga davati drugim osobama i pozorno ga čuvati od svake neovlaštene uporabe.

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr potrebno je imati za korištenje većeg broja usluga spajanja na Internet mrežu (npr. u studentskim domovima, putem usluge eduroam ili CARNetovih usluga spajanja na Internet za krajnje korisnike), pristupa računalnim resursima te prijavu na velik broj web aplikacija kao što su npr. sustavi za udaljeno učenje, online baze podataka, ISVU studomat itd.

Pripadnici akademske i istraživačke zajednice u Republici Hrvatskoj elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr mogu zatražiti i dobiti isključivo u nadležnoj matičnoj ustanovi, a elektronički identitet im može dodijeliti samo ovlaštena osoba, tzv. administrator LDAP imenika ustanove.

Više pojedinosti o elektroničkom identitetu u sustavu AAI@EduHr možete pronači u nastavku ove stranice.


  • No labels