Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Home for homeless servis sustava AAI@EduHr

Sustav AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u okviru koje svaki pripadnik akademske i istraživačke zajednice u Republici Hrvatskoj može putem ustanove na kojoj radi ili se školuje, a koja pripada sustavu znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: matična ustanova) dobiti svoj elektronički identitet te putem njega pristupati mrežnim ili mrežom dostupnim uslugama koje su povezane u AAI@EduHr.

Ustroj sustava AAI@EduHr uređen je Pravilnikom o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr koji je javno objavljen na na web-sjedištu na adresi http://www.aaiedu.hr/pravilnik.

Servis "Home for homeless" Srce uspostavlja kako bi pripadnicima akademske i istraživačke zajednice koji nisu povezani niti s jednom matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr na način da su u njoj zaposleni ili se u njoj školuju, a upisani su u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske omogućilo posjedovanje i korištenje elektroničkog identiteta u AAI@EduHr.

Sva prava i obveze koja se odnose na korisnike koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr odnose se i na korisnike kojima je elektronički identitet izdan u okviru servisa home for homeless

Servis home for homeless Srce pruža korisnicima bez naplate.

Tko ima pravo na AAI@EduHr elektronički identitet u okviru servisa Home for homeless?

Pravo na elektronički identitet AAI@EduHr elektronički identitet u okviru servisa Home for homeless imaju svi znanstvenici upisani u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske koji nisu povezani niti s jednom matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr na način da su u njoj zaposleni ili se u njoj školuju.

Kojeg je oblika korisnička oznaka izdana u okviru servisa Home for homeless?

Korisnici koji ostvaruju pravo na e-identitet u sustavu AAI@EduHr putem servisa Home for homeless imaju korisničku oznaku oblika uid@eduid.hr.

Kako ostvariti pravo na AAI@EduHr elektronički identitet u okviru servisa Home for homeless?

Više o tome kako ostvariti pravo na AAI@EduHr elektronički identitet u okviru servisa Home for homeless, odnosno na koji način možete podnijeti zahtjev za otvaranjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta dostupno je na web-stranici https://hosting.aaiedu.hr/hfh/ 
  • No labels