Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iako je hrEduPersonOIB obavezan atribut, u posebnom slučaju kad je potrebno kreirati elektronički identitet gostu koji nema OIB dozvoljeno je umjesto valjanog OIB-a kao vrijednost atributa hrEduPersonOIB upisati NONE.

U slučaju kreiranja elektroničkog identiteta koji nema upisan OIB, administrator imenika mora odmah po otvaranju elektroničkog identiteta upisati neku vrijednost atributa hrEduPersonUniqueNumber (brojčani identifikator osobe) npr. broj putovnice (PASSPORT_NO).

Ukratko:

 • U posebnom slučaju dozvoljeno je otvoriti elektronički identitet bez OIB-a;
   
 • Elektronički identitet bez OIB-a dozvoljeno je otvoriti isključivo ako je temeljna povezanost s ustanovom (hrEduPersonPrimaryAffiliation) te osobe gost;
   
 • Kao vrijednost atributa hrEduPersonOIB upisuje se NONE;
   
 • Obavezno je upisati neku vrijednost atributa brojčani identifikator osobe (hrEduPersonUniqueNumber), npr. broj putovnice (PASSPORT_NO);
 • No labels