Iako je hrEduPersonOIB obavezan atribut, u posebnom slučaju kad je potrebno kreirati elektronički identitet gostu koji nema OIB dozvoljeno je umjesto valjanog OIB-a kao vrijednost atributa hrEduPersonOIB upisati NONE.

U slučaju kreiranja elektroničkog identiteta koji nema upisan OIB, administrator imenika mora odmah po otvaranju elektroničkog identiteta upisati neku vrijednost atributa hrEduPersonUniqueNumber (brojčani identifikator osobe) npr. broj putovnice (PASSPORT_NO).

Ukratko: