Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Za potrebe spajanja na Internet u studentskim domovima ili pristup nekim drugim resursima u sustavu AAI@EduHr, gostujući studenti, nastavnici i istraživači iz inozemstva elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr mogu dobiti isključivo na matičnoj ustanovi, tj. fakultetu na kojem su gostujući studenti, odnosno djelatnici.

Procedura kreiranja elektroničkih identiteta gostujućim studentima u nadležnosti je fakulteta, a važno je jedino da se gostujućim studentima ili djelatnicima kao vrijednost atributa temeljna povezanost s ustanovom (hrEduPersonPrimaryAffiliation) postavi gost.

Važno:

Studentski centri nisu nadležni za kreiranje elektroničkih identiteta gostujućim studentima, bez obzira što ti studenti odsjedaju u studentskim domovima!

  • No labels