Imenovanje novih odgovornih osoba ustanove u sustavu AAI@EduHr, imenovanje novog predstavnika u Vijeću AAI@EduHr te odjavljivanje osoba koje više nisu na tim dužnostima obavlja se podnošenjem zahtjeva kroz jedinstveno korisničko web-sučelje za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI@EduHr administracija. Zahtjev je dostupan u izborniku web-sučelja:

  • (za matične ustanove) „Novi zahtjev vezan uz status“  > "Promjena statusa matične ustanove“  > „Zahtjev za promjenom statusa matične ustanove“
  • (partnere) „Novi zahtjev vezan uz status“  > "Promjena statusa ustanove partnera“  > „Zahtjev za promjenom statusa ustanove partnera“

Po otvaranju zahtjeva prikazuju se podaci koje je moguće promijeniti putem zahtjeva. Ako podatak želite promijeniti, unesite njegovu novu vrijednost. Ako podatak ne želite promijeniti, polje ostavite prazno. Pri tome je važno odabrati određenu Akciju iz padajućeg izbornika.

Za dodavanje nove osobe potrebno je iskoristiti znak +:

Nakon ispunjavanja podataka,  zahtjev prelazi u stanje 'podneseno' nakon čega će biti omogućen dohvat PDF verzije obrasca zahtjeva koju je potrebno ovjeriti potpisom čelnika i pečatom ustanove te poslati na adresu navedenu na obrascu.

Važne napomene:

  • Odgovorne osobe ustanove u sustavu AAI@EduHr definirane 27. člankom pravilnika nisu isto što i kontakt-osobe za podršku korisnicima ustanove izlistane na stranici s popisom matičnih ustanova. Te kontakte je moguće ažurirati izravno kroz jedinstveno korisničko web-sučelje za matične ustanove  bez slanja ovjerene PDF verzije obrasca zahtjeva
  • Tijekom godišnjeg certificiranja matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr, na email adrese odgovornih osoba prijavljene u gore spomenutom obrascu stići će email za potvrdu podataka. Taj email sadrži poveznicu (URL) na koju je potrebno kliknuti da bi se potvrdila točnost kontaktnih podataka odgovorne osobe ustanove u sustavu AAI@EduHr. Norma "Imenovani predstavnici" pri certificiranju matičnih ustanova ne može biti ispunjena ako imenovana odgovorna osoba nije kliknula na spomenutu poveznicu.

Na ovoj poveznici, uz prethodnu autentikaciju, nalazi se popis aktualnih odgovornih osoba ustanove u sustavu AAI@EduHr te predstavnika u Vijeću AAI@EduHr.

  • No labels