Imenovanje novih odgovornih osoba ustanove u sustavu AAI@EduHr, imenovanje novog predstavnika u Vijeću AAI@EduHr te odjavljivanje osoba koje više nisu na tim dužnostima obavlja se pisanim putem. Za tu svrhu potrebno je ispuniti odgovarajući papirnati obrazac Zahtjeva za stjecanje ili promjenu statusa članice u sustavu AAI@EduHr ili partnera u sustavu AAI@EduHr. U obrascu se navode samo nove izmjene u popisu odgovornih osoba i predstavnika u Vijeću - nije potrebno navoditi osobe koje i dalje ostaju na dužnosti. Pravilno ispunjen i ovjeren obrazac treba potom dostaviti na našu adresu.

Važne napomene:

Na ovoj poveznici, uz prethodnu autentikaciju, nalazi se popis aktualnih odgovornih osoba ustanove u sustavu AAI@EduHr te predstavnika u Vijeću AAI@EduHr.