Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ako ste novi korisnik, ili Vam je administrator imenika promijenio zaporku, obavezni ste zaporku promijeniti u roku 48 sati.

Ukoliko to ne učinite, možete se svojim elektroničkim identitetom prijaviti još 5 puta nakon čega se elektronički identitet zaključava.

Jednom zaključan elektronički identitet može otključati samo administrator imenika promjenom zaporke korisnika.

Nakon otključavanja elektroničkog identiteta promjenom zaporke, korisnik je obavezan opet sam promijeniti zaporku u roku 48 sati.

Ako je vaš elektronički identitet zaključan, za otključavanje elektroničkog identiteta javite se administratru imenika svoje ustanove.

Popis administratora imenika po ustanovama dostupan je na Popisu matičnih ustanova.

  • No labels