Postupak stjecanja statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr opisan je u nastavku:


Da biste utvrdili ima li vaša ustanova pravo postati davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr, proučite Pravilnik o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr.

Ako vaša ustanova zadovoljava uvjete definirane Pravilnikom, kroz web-sučelje AAI@EduHr administracija popunite Zahtjev za dodjelom statusa matične ustanove, ovjerite ga službenim žigom i potpisom čelnika ustanove te ga pošaljite poštom na adresu navedenu na obrascu.

Osim ispunjavanja uvjeta definiranih Pravilnikom o ustroju AAI@EduHr, ustanove koje žele postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr trebaju posjedovati poslužitelj s aktualnom stabilnom verzijom CARNet-ove distribucije Debian Linux operacijskog sustava i instaliranom odgovarajućom programskom podrškom.

Upute za instalaciju odgovarajuće programske podrške možete pronaći na stranici Programska podrška. Ustanove koje iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti instalirati i održavati potrebnu programsku podršku mogu zatražiti udomljavanje iste na poslužiteljima u Srcu.

Ustanove koje će same instalirati potrebnu programsku podršku trebaju podatke navedene u nastavku unijeti kroz Zahtjev za dodjelom statusa matične ustanove :

  • IP adresu poslužitelja na kojem ste instalirali lokalne LDAP, RADIUS i AOSI servise matične ustanove;
  • Web adresu (URL) na kojoj je dostupna wsdl datoteka koja opisuje instalirani AOSI servis (standardno https://dns_naziv_posluzitelja:1443/wsdl);
  • Web adresu (URL) na kojoj se nalazi web sučelje za administraciju sadržaja imenika (standardno https://dns_naziv_posluzitelja/ldap/);

Kada dobijemo sve potrebne podatke provjerit ćemo ispravnost rada instalirane programske podrške i nakon što utvrdimo da sve funkcionira ispravno, podesit ćemo središnje poslužitelje sustava AAI@EduHr da zahtjeve za autentikacijom korisnika s vaše ustanove proslijeđuju lokalnim AAI@EduHr servisima vaše ustanove.

Time će vaša ustanova postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr, a korisnici kojima vaša ustanova dodijeli elektronički identitet imat će mogućnost pristupa resursima koji koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju i autorizaciju korisnika.


  • No labels