Postupak stjecanja statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr opisan je u nastavku:


Da biste utvrdili ima li vaša ustanova pravo postati davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr, proučite Pravilnik o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr.

Ako vaša ustanova zadovoljava uvjete definirane Pravilnikom, popunite Zahtjev za stjecanje statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr, ovjerite ga službenim žigom i potpisom čelnika ustanove te ga pošaljite poštom na adresu navedenu na obrascu.

Osim ispunjavanja uvjeta definiranih Pravilnikom o ustroju AAI@EduHr, ustanove koje žele postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr trebaju posjedovati poslužitelj s aktualnom stabilnom verzijom CARNet-ove distribucije Debian Linux operacijskog sustava i instaliranom odgovarajućom programskom podrškom.

Upute za instalaciju odgovarajuće programske podrške možete pronaći na stranici Programska podrška. Ustanove koje iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti instalirati i održavati potrebnu programsku podršku mogu zatražiti udomljavanje iste na poslužiteljima u Srcu.

Nakon što instalirate potrebnu programsku podršku, na adresu aai@srce.hr pošaljite sljedeće podatke:

Kada dobijemo sve potrebne podatke provjerit ćemo ispravnost rada instalirane programske podrške i nakon što utvrdimo da sve funkcionira ispravno, podesit ćemo središnje poslužitelje sustava AAI@EduHr da zahtjeve za autentikacijom korisnika s vaše ustanove proslijeđuju lokalnim AAI@EduHr servisima vaše ustanove.

Time će vaša ustanova postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr, a korisnici kojima vaša ustanova dodijeli elektronički identitet imat će mogućnost pristupa resursima koji koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju i autorizaciju korisnika.