Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Section


Column
width70%

Podaci vezani uz upis na visoko učilište

Anchor
podacivezaniuzupisnavu
podacivezaniuzupisnavu

Podaci vezani uz upis studenta na visoko učilište jednoznačno su određeni jedinstvenim matičnim brojem akademskog građana (JMBAG) studenta i šifrom visokog učilišta.


Slika 1. Podaci vezani uz upis na visoko učilište


Visoko učilište - Šifra i naziv visokog učilišta na koje je student upisan.

Student - Jedinstveni matični broj akademskog građana (JMBAG), ime i prezime studenta. Za studenta kojeg se upisuje na visoko učilište kroz ovaj prozor, mora postojati zapis u prozoru Matični podaci studenta.

Datum upisa - Datum prvog upisa studenta na visoko učilište u obliku dd.mm.gggg

Lokalni matični broj - preporučuje se da JMBAG postane matični broj studenta. Ukoliko visoko učilište koristi vlastiti način generiranja matičnih brojeva studenata, u polju Lokalni matični broj moguće je unijeti opisani podatak, te se on kasnije može koristiti u raznim izvještajima ili za lakši pronalazak studentovog dosjea.

Broj kopija indeksa - Broj kopija indeksa koje su izdane za studenta.

Rbr. u matičnoj knjizi - Redni broj studenta u matičnoj knjizi.

Student iz dijaspore -  Podatak da li je student iz dijaspore ili nije. Ovaj se podatak ne nalazi u Matičnim podacima studenta, jer svako visoko učilište ima druge kriterije prema kojima određuje što je to dijaspora.

Datum ispisa -  Datum ispisa studenta s visokog učilišta u obliku dd.mm.gggg


Column
width30%


Panel
titleNa ovoj stranici:

Table of Contents

Note
iconfalse

Kada se student ispiše s visokog učilišta koje mu je bilo nadležno, on postaje slobodan i bilo koje drugo visoko učilište, na koje je upisan, može ga preuzeti (može mu postati nadležno visoko učilište).

Visoko učilište s kojeg se student ispisao također mora poništiti studentovu X-icu, jer u protivnom novo visoko učilište koje želi postati nadležno studentu, neće moći zatražiti X-icu.

     

Razlog ispisa - Šifra i naziv razloga ispisa sa visokog učilišta. Ovi podaci moraju odgovarati točno jednom zapisu u tablici Razlog prestanka studentskih prava.

Datum podizanja dokumenata - Datum kada je student podigao svoje dokumente s visokog učilišta, u obliku dd.mm.gggg. Ovaj se podatak upisuje kada se student ispisao s visokog učilišta ili je diplomirao.

E-mail - E-mail adresa na koju se studentu šalju obavijesti vezane uz akcije na visokom učilištu, ako je adresa aktivirana te je student odabrao za koje akcije želi da mu se e-mailom šalju obavijesti. Iz tog razloga bi e-mail adresu trebao evidentirati student putem Studomata. Više o tome na poveznici: E-mail opcije. Na svakom visokom učilištu student može imati drugu e-mail adresu. Podatak je moguće izmijeniti samo ako je neaktivna e-mail adresa. Ako je e-mail adresa studenta aktivna, nije dozvoljen ulazak u to polje. Ako korisnik promijeni e-mail adresu studenta, nova adresa mora proći validaciju. Opis dozvoljenog oblika adrese dan je na stranici uputa Učitavanje e-mail adresa na VU

E-mail aktivan -  Ovo polje govori je li student preko Studomata unio svoju e-mail adresu i je li ona aktivirana. Može poprimiti samo vrijednosti Da ili Ne. Ako student želi primati obavijesti na svoju e-mail adresu, tada je mora unijeti preko Studomata. Nakon toga će na adresu koju je unio dobiti poruku s aktivacijskim kodom koji treba unijeti na Studomatu da bi tu e-mail adresu aktivirao. Aktiviranu e-mail adresu student može deaktivirati koristeći Studomat ili djelatnik koristeći opciju Deaktiviraj e-mail studenta.

Subvencioniran drugdje - da li student tijekom studiranja visokom učilištu istovremeno studira drugdje na istoj razini studija, i tamo je trenutno subvencioniran temeljem programskih ugovora. Inicijalno je ovo polje postavljeno na Ne.

 

Anchor
Razlog ispisa
Razlog ispisa

Slika 2. Pregled razloga ispisa sa VU

Note
Ukoliko student ima nepodmireno dugovanje, nije moguće evidentirati ispis.


  

Slika 3. Obavijest o nepodmirenim dugovanjimaSvi podaci vode se kroz ISVU - Ovo polje govori da li se student vodi u potpunosti kroz ISVU, ili se neki njegovi podaci vode u sustavu prehrane. Ovo polje može poprimiti samo vrijednosti Da ili Ne.


Note
iconfalse

Ako se ovo polje postavi na Da, onda će se automatski obrisati svi upisni listovi studenta u sustavu prehrane (izbornik Upis godine  Podaci iz sustava prehrane  Upis godine). Postavljanje tog parametra znači da će cjelokupna povijest studenta na visokom učilištu biti opisana kroz ISVU upisne listove. Ako to visoko učilište ne učini, upisi godine studenta kojem je upravo zbog postojanja upisnih listova iz sustava prehrane bio generiran novi paralelni studij neće biti moguć sve dok se:

 • Ili evidentiraju ISVU upisni listovi kojima će biti opisana cjelokupna povijest studenta na VU,
 • Ili evidentiraju obrisani upisni listovi iz sustava prehrane (opcija Upis godine/Podaci iz sustava prehrane/Upis godine).

Komentar uz studenta -  Slobodan komentar.

Anchor
podacivezanizaaai
podacivezanizaaai
Podaci vezani za AAI

 

Podaci vezani za AAI su podaci o elektroničkom identitetu koji student ima u LDAP imeniku visokog učilišta u sustavu AAI@EduHr. Elektronički identitet jedinstven je za visoko učilište (svaki student može imati jedan elektronički identitet na visokom učilištu, pojedini elektronički identitet pripada samo jednom studentu). U slučaju da student studira na više visokih učilišta, na svakom od njih može imati svoj elektronički identitet. Više o elektroničkom identitetu i AAI-u može se saznati na http://www.aaiedu.hr

 

 
Slika 4. Podaci vezani za AAI


AAI oznaka -  jedinstvena korisnička oznaka osobe u LDAP imeniku ustanove u sustavu AAI@EduHr. Koristi se pri interinstitucionalnoj autentikaciji. Prvi dio oznake do znaka @ jednak je identifikatoru korisnika, AAI UID-u, a nakon znaka @ je domena visokog učilišta. Generira se prilikom kreiranja elektroničkog identiteta (u trenutku pokretanja opcije Zatraži elektronički identitet studenta) prema predlošku definiranom u prozoru Parametri ustanove za vrstu povezanosti (AAI). Prije potvrde akcije i bilježenja zahtjeva za kreiranje identiteta u AAI imeniku nije je moguće izravno promijeniti već se automatski ažurira ako se promijeni izgenerirana vrijednost identifikatora korisnika (AAI UID). Naknadna izmjena AAI oznake nije moguća.

AAI UID - identifikator korisnika kojim se identificira osoba na matičnoj ustanovi. Može se rabiti za autentikaciju pri korištenju raznih resursa te institucije (resurs = objekt kojem korisnik želi pristupiti; može biti računalna mreža, sustav, Web sjedište, aplikacija i sl.). Generira se prema predlošku definiranom u prozoru Parametri ustanove za vrstu povezanosti (AAI). Izgeneriranu vrijednost je moguće promijeniti prije potvrde akcije i bilježenja zahtjeva za kreiranje identiteta u AAI imeniku. Naknadna izmjena nije moguća.

Status elektroničkog identiteta - Opis statusa elektroničkog identiteta. Nije ga moguće mijenjati već se automatski ažurira sukladno rezultatima operacija koje korisnik obavlja nad elektroničkim identitetom. Status elektroničkog ideniteta može biti:

 • Nije kreiran - za određenog studenta elektronički identitet još nije kreiran. Korištenjem opcije Ispravak AAI podataka identitet iz tog statusa može prijeći u status 'Kreiran'. 
 • Postavljen zahtjev za kreiranjem - za određenog studenta postavljen je zahtjev za kreiranjem. Razmjenom podataka status prelazi u Kreiran.
 • Postavljen zahtjev za brisanjem - za studenta koji je do tad imao kreiran elektronički identitet, postavljen je zahtjev za brisanjem. Razmjenom podataka status prelazi u Nije kreiran.
 • Kreiran - za određenog studenta elektronički identitet je kreiran.
 • Greška kod kreiranja - ako dođe do greške prilikom kreiranja elektroničkog identiteta, isti prelazi u navedeni status. Korištenjem opcije Ispravak AAI podataka identitet iz tog statusa može prijeći u status 'Kreiran' ili 'Nije kreiran'. 
 • Greška kod brisanja - ako dođe do greške prilikom brisanja elektroničkog identiteta, isti prelazi u navedeni status. Korištenjem opcije Ispravak AAI podataka identitet iz tog statusa može prijeći u status 'Kreiran' ili 'Nije kreiran'. 

Službena adresa, Ulica i broj - Prilikom kreiranja elektroničkog identiteta automatski se ponudi adresa visokog učilišta. Moguće ju je promijeniti prije potvrde akcije i bilježenja zahtjeva za kreiranje identiteta u AAI imeniku, ali i nakon toga pri čemu se nove vrijednosti prosljeđuju u imenik.

E-mail na visokom učilištu - Službeni studentov mail na visokom učilištu. Generira se prilikom kreiranja elektroničkog identiteta prema predlošku definiranom u prozoru Parametri ustanove za vrstu povezanosti (AAI). Izgeneriranu vrijednost je moguće promijeniti prije potvrde akcije i bilježenja zahtjeva za kreiranje identiteta u AAI imeniku, a moguća je i izmjena nakon toga pri čemu se nove vrijednosti prosljeđuju u imenik.

Opcije pod AAI u prozoru Student na visokom učilištu s lijeve strane služe za održavanje elektroničkih identiteta studenata kroz ISVU. Moguće je:

 • kreirati elektronički identitet pomoću opcije Zatraži elektronički identitet studenta,
 • obrisati elektronički identitet pomoću opcije Zatraži brisanje elektroničkog identiteta,
 • postaviti parametre ispisa AAI lozinke pomoću opcije  Parametri ispisa AAI lozinke,
 • generirati i ispisati novu lozinku za AAI prikazanom studentu pomoću opcije Stvori i ispiši AAI lozinku za prikazanog studenta,
 • generirati i ispisati novu lozinku za AAI SVIM studentima pomoću opcije Stvori i ispiši AAI lozinku za SVE studente,
 • obrisati elektroničke identitete koji su istekli prije više od 90 dana pomoću opcije Brisanje el. identiteta isteklih prije više od 90 dana,
 • ispraviti podatke vezane za AAI, ako se razlikuju od podataka o elektroničkom identitetu u imeniku pomoću opcije Ispravak AAI podataka.


Note

Korištenje opcija i ažuriranje podataka vezanih za AAI omogućeni su samo ustanovama koje održavaju svoje AAI imenike putem ISVU-a.

Osobe koje ažuriraju podatke o elektroničkim identitetima studenata koristeći opcije pod AAI u prozoru Student na visokom učilištu trebaju u ISVU imati dozvolu za rad s podacima o studentima i upisima (905).


Note

Studenti koji koriste AAI@EduHr identitet mogu promijeniti svoju lozinku samostalno preko stranica LDAP imenika na svojoj ustanovi.


Note
iconfalse

Ako je u Parametrima ustanove za vrstu povezanosti uključeno automatsko kreiranje elektroničkog identiteta za studente, tada će se podaci vezani za AAI automatski ispuniti prilikom unosa zapisa u Student na visokom učilištu (izravno ili prilikom upisa studenata s državne mature odnosno s razredbenog postupka) i zabilježit će se zahtjev za kreiranje identiteta u imeniku. U slučaju da automatsko kreiranje identiteta nije uključeno, potrebno je pomoću opcije pod AAI zatražiti elektronički identitet studenta.


Warning
titleVAŽNO: Sljedeće NE vrijedi od upisa novih studenata 2016./17.

Lozinka za AAI se postavlja na vrijednost inicijalne lozinke za studomat samo u slučaju kad je uključeno automatsko kreiranje identiteta za studente i obavlja se upis studenata na visoko učilište putem opcije Upis studenata s državne mature pri čemu je pod Alatima te opcije odabrano Ispisati omotnicu s lozinkom za studomat (NOVO).


Warning
titleOd upisa novih studenata 2016./17. vrijedi:

Kad je uključeno automatsko kreiranje identiteta za studente i obavlja se upis studenata na visoko učilište putem opcije Upis studenata s državne mature pri čemu je pod Alatima te opcije odabrano Ispisati omotnicu s privremenom lozinkom za Studomat?, studentima će se uz privremenu lozinku za Studomat generirati i ispisati i lozinka za AAI@EduHr, ali RAZLIČITA od privremene lozinke za Studomat.


Info

Ukoliko je u prozoru Parametri ustanove za vrstu povezanosti (AAI) za studente uključeno automatsko brisanje elektroničkih identiteta nakon, na primjer, 30 dana od datuma prestanka aktivnosti i student ima elektronički identitet u statusu 'Kreiran', nakon što se studentu evidentira datum i razlog ispisa automatski će se postaviti zahtjev za brisanjem njegovog elektroničkog identiteta nakon što od datuma ispisa prođe 30 dana. Pritom se briše samo elektronički identitet na toj ustanovi. Automatsko brisanje elektroničkih identiteta pokreće se jednom dnevno i svim ispisanim studentima s kreiranim elektroničkim identitetom kojima je datum ispisa 30 dana prije današnjeg datuma ili raniji postavlja zahtjev za brisanjem identiteta.

Parametri ispisa AAI lozinke

Ova opcija služi za parametriziranja ispisa AAI lozinke studentima.

Prilikom ispisa AAI lozinke, podaci koji se obavezno ispisuju su:

 • Osobni podaci,
 • Korisnička oznaka,
 • Lozinka.

Dodatno se može odabrati ispis:

 • Naziv visokog učilišta,
 • Adresa visokog učilišta,
 • Naslov,
 • Dopunski tekst (1.dio),
 • Identifikator korisnika,
 • E-mail na visokom učilištu,
 • Dopunski tekst (2.dio).

Prilikom parametriziranja ispisa AAI lozinke, moguće je unijeti i proizvoljni sadržaj koji će se ispisati prilikom ispisa AAI lozinke. Moguće je unijeti slijedeći sadržaj:

 • Naslov - Ovdje se unosi naslov koji će se ispisati.
 • Dopunski tekst (1.dio i 2.dio) - Ovdje se unosi proizvoljni sadržaj.


Ispravak AAI podataka

Ova opcija služi za ažuriranje podataka vezanih za AAI u ISVU, bez prosljeđivanja u AAI imenik ustanove, u slučajevima kad ti podaci ne odgovaraju stanju u imeniku. Omogućena je samo za ustanove koje održavaju imenik kroz ISVU i kad je status elektroničkog identiteta u ISVU 'Kreiran', 'Nije kreiran', 'Greška kod kreiranja' ili 'Greška kod brisanja'. Ako više ustanova održava jedan imenik, podaci će biti ažurirani u prozorima Osoba (modul Kadrovi), Student na visokom učilištu (modul Studiji i studenti) odnosno Student poslijediplomskog studija na visokom učilištu (modul Poslijediplomski studiji) na svim ustanovama na kojima osoba studira ili je zaposlena. Ako samo jedna ustanova održava imenik, podaci će biti ažurirani u prozorima Osoba, Student na visokom učilištu odnosno Student poslijediplomskog studija na visokom učilištu, ovisno o tome je li osoba student i/ili zaposlenik.

Moguće je:

1. ispraviti postojeće podatke vezane za AAI, za slučaj kad u imeniku postoji elektronički identitet čiji podaci ne odgovaraju onima u ISVU i status identiteta u ISVU je 'Greška kod kreiranja', 'Greška kod brisanja' ili 'Kreiran',

2. unijeti nove podatke vezane za AAI, za slučaj kad u imeniku postoji elektronički identitet, a u ISVU ne postoje podaci i status identiteta je 'Nije kreiran' i

3. obrisati postojeće podatke vezane za AAI, za slučaj kad u imeniku ne postoji elektronički identitet, a u ISVU postoje podaci i identitet je u statusu 'Greška kod kreiranja' ili 'Greška kod brisanja'.

Za prva dva slučaja u polja treba unijeti točne podatke iz imenika i polja 'Identifikator korisnika u ustanovi' i 'Elektronička adresa' moraju biti popunjena. Za treći slučaj ta dva polja moraju biti prazna, a vrijednosti ostalih polja se zanemaruju.


Osoba na ustanovi je zaposlenik i student (AAI)

Ako osoba u modulu Kadrovi (prozor Osoba) ima kreiran AAI elektronički identitet, potrebno je prvo za studenta zatražiti kreiranje AAI identiteta. Na taj način će se preuzeti AAI podaci iz modula Kadrovi. Ako ti podaci nisu točni, potrebno je napraviti ispravak AAI podataka na one vrijednosti koje su u imeniku.

U slučaju kad osoba nema AAI elektronički identitet, ni u modulu Kadrovima ni u prozoru Student na visokom učilištu, a u imeniku ima, u tom slučaju se odmah ide na ispravakAAI podataka gdje je potrebno označiti sve povezanosti koje identitet ima u imeniku, npr. djelatnik i student. Time će se i u modulu Kadrovi i u modulu Studiji i studenti popuniti podaci vezani za AAI elektronički identitet.


Anchor
podstudvu
podstudvu

Podaci o studentovim studijima na visokom učilištu

Podaci o studentovim studijima na visokom učilištu sadrže popis studija, odnosno smjerova koje je student upisao na nekom visokom učilištu.


Note
iconfalse
U ovoj kartici prikazuje se naziv posljednjeg upisanog elementa studija, te akademska godina i nastavna godina posljednjeg upisa. Ukoliko je posljednji upisani element studija smjer, u polju Upisani el. strukt. studija bit će naveden naziv smjera, a ne naziv njemu pripadajućeg studija.

Ukoliko student na visokom učilištu ima upisano više studija, primjerice neparalelan studij i prvi paralelni studij, u kartici Studentovi studiji na visokom učilištu, postojat će dva zapisa.

Ukoliko student ima upisan dvopredmetni studij, postojat će samo jedan zapis u ovom okviru, ali će u polju Upisani el. strukture studija biti naveden naziv upisane kombinacije studija međusobno odvojenih znakom točka zarez, primjerice Portugalski jezik i književnost; Talijanistika.

Ako je student upisan na visoko učilište i nema evidentiran niti jedan upisni list u prozoru Upis godine na visokom učilištu , polja Upisani el. strukt. studija, Akademska godina, te Nastavna godina bit će neispunjena, a kao datum prestanka studentskih prava bit će naveden datum 01.01.1900. Prilikom evidencije prvog upisnog lista u prozoru Upis godine na visokom učilištu, prethodno navedena polja će se automatski ispuniti.

Podaci u kartici Studentovi studiji na visokom učilištuSlika 5. Kartica Studentovi studiji na visokom učilištu


Paralelni studij – Ukoliko student studira na jednom studiju na visokom učilištu tada je vrijednost ovog polja Ne. Ukoliko student upiše još jedan studij na istom visokom učilištu, tada je vrijednost ovog polja za taj studij Prvi; ako student upiše još jedan studij vrijednost ovog polja za taj studij je Drugi itd.

Glavni studij – Temeljem upisa na studij koji mu je glavni studij (ima vrijednost Glavni studij = Da), student ostvaruje prava na studentsku prehranu. Prvi studij na kojem student studira inicijalno mu je i glavni studij. Ukoliko student upiše prvi paralelni studij, za njega će se postaviti vrijednost u polju Glavni studij na Ne.Ukoliko se želi promijeniti studij na kojem student ostvaruje pravo na prehranu, potrebno je evidentirati Rješenje o promjeni glavnog studija.

ISVU upisni list - Podatak o tome u kojem su modulu evidentirani upisni listovi vezani uz studentov paralelni studij (Studiji i studenti, Studiji i studenti/CŽU, Poslijediplomski studiji), budući da se upisni listovi mogu evidentirati pomoću više opcija, ovisno o razini i načinu izvedbe studija.

Tip indeksa - Podatak o tipu indeksa kojeg se koristi na visokom učilištu na upisanom studiju. Izgledi svih tipova indeksa se mogu pogledati u izborniku Nastavni program   podizborniku Katalozi   opciji Tip indeksa. Vrijednost u ovom polju moguće je izmijeniti. Polje Tip indeksa nalazi se i na upisnom listu studenta, prozor Upis godine na visokom učilištu.

Studentska prava na studiju do – Datum do kojeg student ima studentska prava na upisanom studiju. Student ostvaruje studentska prava samo na studiju koji mu je glavni studij. Kao datum trajanja prava postavlja se datum završetka posljednje akademske godine u kojoj student ima evidentiran upisni list u prozoru Upis godine na visokom učilištu. Ukoliko student nema evidentiran niti jedan upisni list u navedenom prozoru, kao datum prestanka studentskih prava bit će naveden datum 01.01.1900.

Info

Studentska prava na studiju do - moguće je napraviti naknadu izmjenu datuma

Razlog prestanka prava – može biti Završio studij i Ispis sa VU.

   • Završio studij – kada je studij uspješno okončan, tj. postoji evidentiran završetak studija studenta
   • Ispis sa studija – kada je evidentiran ispis sa studija

Serijski broj indeksa - Podatak o serijskom broju indeksa.

Poseban status - Podatak koristi li student poseban status na upisanom studiju. Studentima koji su u trenutku upisa na studij imali poseban status, a upisali su se temeljem uspjeha, potrebno je evidentirati da taj status ne koriste. Studentima koji se nisu upisali temeljem uspjeha, već temeljem tog statusa, evidentira se da taj status koriste. Vrijednost u ovom polju moguće je izmijeniti. Polje Poseban status nalazi se i na upisnom listu studenta, prozor Upis godine na visokom učilištu.

Upis temeljem isprave - Podatak o ispravi na temelju koje je student upisan.

Akademska godina prvog upisa na ovu vrstu studija - Podatak o akademskoj godini u kojoj je student prvi puta upisan na ovaj tip studija.

Gostujući student - Podatak o tome je li student u statusu gostujućeg studenta ili nije.

Prosjek ocjena - Prosjek ocjena studenta na studiju. Računa se kao suma svih ocjena podijeljeno s brojem položenih predmeta.U prosjek ocjena ulaze predmeti koji se polažu i koji ulaze u prosjek, te koji nisu oslobođeni polaganja.

Težinski prosjek ocjena - Prosjek ponderiran s obzirom na ECTS bodove predmeta, a izražava se kao suma umnoška ocjene i ECTS boda predmeta podijeljeno sa sumom ECTS bodova tih predmeta. Ako barem jedan predmet kojeg je student obavio (i ulazi u prosjek) nema pridružene ECTS bodove, težinski prosjek ocjena nije moguće odrediti, pa se u polju Težinski prosjek ocjena ne prikazuje nikakva vrijednost. U težinski prosjek ocjena ulaze predmeti koji se polažu i koji ulaze u prosjek, te koji nisu oslobođeni polaganja.
U prosjek ocjena i težinski prosjek ocjena se računa ocjena iz okvira Dodatni ECTS bodovi studenta na studiju ukoliko je navedeno da ta ocjena ulazi u prosjek.

Saldo - Ukupni saldo studenta. Vrijednost je negativna ukoliko student ima nepodmirena zaduženja. Vrijednost odgovara vrijednosti u prozoru Evidencija školarine, polje Ukupni saldo.

Generacija za ispit pred povjerenstvom/izračunata - Polje u kojem je za studentov paralelni studij moguće evidentirati generaciju koja bi bila uzeta u obzir prilikom određivanja vrste pravila za ispit pred povjerenstvom koje će se primjenjivati za predmete upisane na tom paralelnom studiju, ako se generacija ne podudara s generacijom izračunatom od strane sustava.

Info

Ukoliko vrijednost u ovom polju nije evidentirana, sustav će sam izračunati generaciju na temelju akademske godine prvog upisnog lista na paralelnom studiju i podataka o datumu upisa na visoko učilište s kojeg je student prešao na studij (ako se radi o prelazniku na paralelni studij).

Iza polja u koje je moguće upisati generaciju studenta na paralelnom studiju, prikazana je izračunata generacija.

Parametar za automatski izračun generacije za cijelo VU, postavlja se u parametrima ustanove.

Zadnji upisni list - Podatak o zadnjem upisnom listu studenta na studiju. Sadrži naziv elementa strukture studija, akademsku i nastavnu godinu zadnjeg upisa studenta.

Prvi upisni list - Podatak o prvom upisnom listu studenta na paralelnom studiju. Sadrži naziv elementa strukture studija, akademsku i nastavnu godinu zadnjeg upisa studenta.

Podaci o prelasku s drugog visokog učilišta - Redni broj prelaska, datum upisa i visoko učilište s kojeg je student prešao. Više o postupku evidencije prelaska studenta možete vidjeti na stranici uputa Prelazak studenta na visoko učilište.

Podaci o upisu na razinu studija (s obzirom na programske ugovore) - Podatak o upisanoj razini studija s obzirom na programske ugovore. Više o programskim ugovorima pogledajte na stranicama uputa Priprema za provedbu programskih ugovoraProgramski ugovor i Programski ugovori na visokom učilištu.

Podaci o prijavi na državnu maturu/razredbeni postupak

Uz podatke o prijavi na državnu maturu ili na razredbeni postupak, prikazana je informacija o tome je li student upisan na paralelni studij putem državne mature ili razredbenog postupka.

Podaci o prijavi na razredbeni postupak bit će navedeni ukoliko je student upisan na visoko učilište pomoću opcije Upis studenata s razredbenog postupka.

Ako se za nekog studenta unesu podaci za razredbeni postupak, ne mogu se unijeti podaci o prelasku s drugog visokog učilišta i obrnuto, budući da se student može upisati na visoko učilište samo jednim od ta dva načina.


Akademska godina - Akademska godina u kojoj je student pristupio razredbenom postupku.

Redni broj roka -  Redni broj roka razredbenog postupka.

Redni broj prijave - Redni broj prijave za razredbeni postupak.

Element strukt. studija -  Šifra i naziv smjera za koji je student pristupio razredbenom postupku. Moguće je da na istom visokom učilištu različiti smjerovi imaju različite i odvojene razredbene ispite. Ovi se podaci moraju nalaziti u katalogu Element strukture studija

Upisuje se paralelno s drugim - Za dvopredmetne studije vrijednost u ovom polju je postavljena na Da.

Model upisa - Podatak o modelu upisa tj. radi li se o upisu prema nastavnom programu ili modelu upisa predmeta prema preduvjetima.

Razina studija - Podatak o razini studija.

Podaci o prelasku s drugog visokog učilišta (ne koristi se)

Anchor
podacioprelaskusdrugogvu
podacioprelaskusdrugogvu

Note
iconfalse

Na kartici Podaci o prelasku s drugog visokog učilišta vidljivi su ranije evidentirani podaci vezani uz prelazak na visoko učilište, koji se više ne koriste i više ih nije moguće mijenjati niti unositi nove podatke. Radi toga je uz ime kartice naveden i tekst „ne koristi se“. 

Podaci o prelascima evidentiraju se u novom prozoru Prelazak studenta na visoko učilište.


Note

Podatke o prelasku s drugog visokog učilište potrebno je evidentirati da bi se:

 • studenta moglo upisati na bilo koju nastavnu godinu. Pri tome student na upisnom listu dobiva sve predmete koje je prema opisanom nastavnom programu morao upisati do navedene nastavne godine, a nakon toga mu je moguće priznati pojedine ispite i osloboditi ga polaganja pojedinih ispita.
 • ispravno računala studentova prava na subvencioniranu studentsku prehranu.

Note
iconfalse

Visoko učilište s kojeg student prelazi može biti visoko učilište na kojem je student upisan.

Prelazak s istog visokog učilišta koristi se kada se želi uvesti studente u ISVU koji su studirali na istom visokom učilištu na nekom od starih nastavnih programa koji nisu opisani u ISVU.


  
Slika 6. Kartica Podaci o prelasku s drugog visokog učilišta


Podaci koje će biti ispunjeni kada se evidentira upisni list studenta na visokom učilištu na koje student prelazi:

Akademska godina - Akademska godina u kojoj je student obavio prelazak.

Nastavna godina - Nastavna godina koju je student upisao prilikom prelaska.

Indikator upisa, Temelj financiranja studija - Indikator upisa i temelj financiranja s kojim se student upisao

Plaćanje - Podatak plaća li student školarinu

Centar VU - Podatak o centru visokog učilišta na koje je student prešao

Datum rješenja - Datum izdavanja rješenja o prelasku s jednog visokog učilišta na drugo.

Broj rješenja -  Broj rješenja o prelasku s jednog visokog učilišta na drugo.

Generirani broj rješenja - Generirani broj rješenja o prelasku s jednog visokog učilišta na drugo. Sustav automatski generira ovaj broj i on jednoznačno određuje rješenje o prelasku s jednog visokog učilišta na drugo.

Visoko učilište - Šifra i naziv drugog visokog učilišta s kojeg student prelazi ili šifra i naziv visokog učilišta na koje je student upisan ukoliko se radi o prelasku sa starog na novi studijski program. To visoko učilište mora biti evidentirano u prozoru Ustrojstvena jedinica.

Dodatni podaci - tekst koji opisuje o kakvom se prelazu radi. Evidentiraju se samo ako se radi o prelazu s istog visokog učilišta. U ovo polje se podaci prenose iz pomoćne tablice Lista-Vrsta dodatnih podataka uz prelaz na VU, a unos teksta je omogućen u prozoru Vrsta dodatnih podataka vezanih uz prelaz na VU.

Datum upisa - Datum kada se student prvi put upisao na visoko učilište s kojeg je prešao.

Datum diplomiranja - Ako je student diplomirao na visokom učilištu s kojeg je prešao, onda se ovdje upisuje datum diplomiranja na tom visokom učilištu.

Trajanje studija (semestara) - Trajanje (u semestrima) studija s kojeg je student prešao.

Iskorišteno na teret Ministarstva (semestara) - Koliko je na teret nadležnog Ministarstva u semestrima student potrošio prava na subvencioniranu studentsku prehranu na studiju s kojeg je prešao. Ovaj je podatak bitan, jer se na temelju njega izračunava koliko dugo student još može koristiti prava na subvencioniranu studentsku prehranu.

Podaci o prelasku za studente koji imaju upisne listove u ISSP

U slučaju kada student ima upisne listove u prozoru Podaci iz sustava prehrane -> Upis godine, a želi mu se napraviti zapis za novi studij, u prozoru Upis godine na visokom učilištu potrebno je prethodno evidentirati prelazak na sljedeći način:

 • ispuniti podatke o prelasku sa svog visokog učilišta na svoje visoko učilište. Paziti na broj semestara koje je student iskoristio na studiju iz prehrane.
 • ispuniti vrijednost u polju Dodatni podaci
 • u polju Svi podaci se vode kroz ISVU promijeniti vrijednost na "Da". Time će se obrisati svi upisni listovi koje je student imao u prehrani.

Napomene uz studenta na visokom učilištu

 U ovoj katici je moguće evidentirati napomenu koja se odnosi na studenta na visokom učilištu. Nakon unosa nove napomene, automatski se ispuni podatak o vremenu i korisniku koji je napravio unos te se generira šifra napomene. Izmjenom postojeće napomene, automatski se ispunjava podatak o vremenu i korisniku koji je zadnji napravio izmjenu.


Slika 7. Napomena uz studenta na visokom učilištu

Podaci o dodatnim ECTS bodovima na studiju

Anchor
podaciododatnimectsbodovima
podaciododatnimectsbodovima
 Slika 8.
Pregled okvira Dodatni ECTS bodovi studenta na studiju

Info

Podaci evidentirani u ovom okviru ispisivat će se i na Dopunskoj ispravi.


Redni broj – Redni broj dodatnih ECTS bodova.

Naziv – Slobodan tekst koji označava naziv kolegija.

Bodovi ostvareni

– gdje – Slobodan tekst koji označava ustanovu gdje su ostvareni dodatni ECTS bodovi.

kada – Slobodan tekst koji označava vremenski period u kojem su ostvareni dodatni ECTS bodovi

Ostvareni ECTS bodovi – Broj ostvarenih ECTS bodova.

Ocjena – Dobivena ocjena.

Ocjena ulazi u prosjek – Označava ulazi li ocjena u prosjek studija.

Napomene uz studentov studij

Kroz ovu karticu je moguće evidentirati napomene koje se odnosi uz studentov studij na visokom učilištu. Uz pojedini studij je moguće evidentirati više napomena. Isti se podatak može vidjeti i na upisnom listu studenta, u prozoru Upis godine na visokom učilištu. 

Slika 9. Napomene uz studentov studij


Alati

U ovom okviru moguće je evidentirati ispis ili aktiviranje pojedinog studija studenta te pregledati napomene vezane uz dohvaćenog studenta. 

Slika 10. Izgled okvira alati

 • Ispiši studenta sa studija - moguće je evidentirati pojedinačni ispis za studij. Podatak se odnosi na onaj studij na koji je označen u okviru Studentovi studiji na visokom učilištu
 • Aktiviraj studentov studij - moguće je evidentirati aktiviranje pojedinog studentovog studija

Info

Aktiviranjem studenta na VU (brisanjem datuma ispisa s VU), više se automatski ne aktiviraju studiji s kojih je ispisan!

Aktivaciju studentovog studija moguće je obaviti pomoću alata Aktiviraj studentov studij.

Aktivirati je moguće samo studije za koje je kao razlog prestanka prava naveden 'ispis sa studija':

Moguće je evidentirati ispis studenta s paralelnog studija, opcijom: Ispiši studenta sa studija. Evidentiranjem ispisa s VU se i dalje automatski postavlja ispis sa svih u tom trenutku aktivnih studija studenta

 • Pregled napomena uz studenta

Pomoću ove opcije je moguće dohvatiti sve evidentirane napomene vezane uz pojedinog studenta. Opcija je aktivna ako je fokusiran okvir Student na visokom učilištu (prvi okvir prozora) ili okvir studentovi studiji na visokom učilištu. Ovisno o tome koji prozor je fokusiran, dohvat će se sve napomene uz studena ili sve napomene uz studentov studij na visokom učilištu.

Slika 11. Pregled napomena uz studenta

 • deaktiviraj e-mail studenta 

Student na Studomatu može evidentirati i aktivirati svoju e-mail adresu. Pomoću ove opcije, moguće je tu adresu deaktivirati. Nakon deaktivacije, student više neće primati obavijesti na navedenu e-mail adresu. 

Ispis - Ispisnica

Info
Nakon što su evidentirani svi podaci o ispisu moguće je izdati Ispisnicu za studenta, i to samo za studij na kojem je završio, Nije moguće izdati ispisnicu za sve studentove studije ukoliko na svima nije evidentiran razlog ispisa. Datum prestanka prava studenta u ispisnici se povlači iz polja "Studentska prava na studiju do".


Ispisnica se nalazi u bočnom izborniku, te se klikom na opciju otvara novi prozor gdje sustav traži unos klase i urudžbenog broja.


Nakon što su uneseni klasa i urudžbeni broj te je potvrđena akcija, sustav će generirati ispisnicu sa današnjim datumom.Visoko učilište može samo definirati izgled ispisnice, tako da u prozoru Izgled dokumenta na jeziku za VU evidentira XSL dokument za vrste dokumenata 30-Ispisnica i 31-Ispisnica s programa cjeloživotnog učenja. Kao predložak može poslužiti postojeći XSL, naveden za te vrste dokumenata u prozoru Izgled dokumenta na jeziku.
Save

Save