Opcija Student na visokom učilištu, koja se nalazi u izborniku Student, sadrži podatke o upisima studenata na visoko učilište, studentovim studijima na tom visokom učilištu i dodatnim ECTS bodovima koje je student ostvario na pojedinom studiju. U prozoru postoje i podaci o načinu upisa na to visoko učilište (prelazak s drugog visokog učilišta ili s istog visokog učilišta sa starog studijskog programa ili upis s razredbenog postupka).

U prozoru se za svakog studenta nalazi po jedan zapis za svako visoko učilište na kojem student studira.

Prozor Student na visokom učilištu otvara se odabirom izbornika Student u ISVU aplikaciji Studiji i studenti, a zatim odabirom opcije Student na visokom učilištu.

Prozor Student na visokom učilištu podijeljen je na pet dijelova:


Na slici 1. prikazan je prozor Student na visokom učilištu.

 
Slika 1.
Prozor Student na visokom učilištu


  • No labels