Prozor Parametri ustanove sadrži parametre kojima svaka ustanova podešava pojedine dijelove aplikacije prema svojim potrebama.
U ovom okviru potrebno je evidentirati neke od parametara ustanove koji ne ovise o akademskoj godini.


Slika 1. Gornji dio prozora Parametri ustanove


Visoko učilište – Sustav ponudi ono visoko učilište na kojem korisnik ima dozvolu za rad
Način prikazivanja opterećenja predmeta - Način prikazivanja opterećenja predmeta odnosi se na način prikaza opterećenja predmeta na naljepnicama za indeks
Opterećenje predmeta može se prikazivati kao:

 • tjedno (npr. 5 sati tjedno) ili
 • ukupno (semestralno) opterećenje (npr. 75 sati ukupno, ako se predmet predaje 5 sati tijekom 15 radnih tjedana u semestru).
Ako je u ovom polju postavljena vrijednost "tjedno", na indeksima A i C se ispisuje tjedno opterećenje, a na indeksu B ukupno. Ako je u ovom polju postavljena vrijednost "ukupno", na indeksima A, B i C se ispisuje ukupno opterećenje.

Akademska godina od koje se opisuje nastavni program u ISVU – Unosi se akademska godina od koje se nastavni program opisuje u ISVU

Tip indeksa - Tip indeksa koji će dobiti novi studenti prilikom upisa na visoko učilište.Slika 2. Srednji dio prozora Parametri ustanove


Najuža vrsta ustr. jedinice kojoj pripadaju predmeti – Unosi se šifra vrste najuže ustrojstvene jedinice kojoj pripadaju predmeti. Ako se ne zna šifra, mogu se otvoriti Pomoćne tablice. Moguće je evidentirati samo ustrojstvenu jedinicu koja je uža od visokog učilišta (predmeti se ne mogu dodjeljivati direktno visokom učilištu nego samo njegovim nižim ustrojstvenim jedinicama).
U izvještajima za Ispitnu evidenciju u zaglavlju se ispisuju ustr. jedinice vrste – Unosi se šifra vrste ustrojstvene jedinice koja će se ispisivati u zaglavlju u izvještajima Ispitne evidencije. Moguće je evidentirati samo ustrojstvenu jedinicu koja je uža od visokog učilišta (ne može se ispisivati visoko učilište nego samo njegove niže ustrojstvene jedinice).


Razmak između zadnjeg datuma prijave ispita i datuma roka (broj dana) – Unosi se broj dana između datuma održavanja ispitnog roka i datuma zadnjeg dana kada student može prijaviti ispit na tom roku.
Razmak između zadnjeg datuma odjave ispita i datuma roka (broj dana) – Unosi se broj dana između datuma održavanja ispitnog roka i datuma zadnjeg dana kada student može odjaviti ispit s tog roka.
Vrijeme prijave ispita do – Unosi se vrijeme do kada se može prijaviti ispit na datum zadnjeg dana prijave ispita (u formatu HH:mm, gdje je HH u rasponu od 0 do 23, a mm u rasponu od 0 do 59).
Vrijeme odjave ispita do – Unosi se vrijeme do kada se može odjaviti ispit na datum zadnjeg dana odjave ispita (u formatu HH:mm, gdje HH može biti u rasponu od 0-23, a mm može biti u rasponu od 0-59).
Vrijeme prijave ispita do (praznikom) – Unosi se vrijeme do kada se može prijaviti ispit na datum zadnjeg dana prijave ispita, ako je datum prijave praznik (u formatu HH:mm, gdje HH može biti u rasponu od 0-23, a mm može biti u rasponu od 0-59).
Vrijeme odjave ispita do (praznikom) – Unosi se vrijeme do kada se može odjaviti ispit na datum zadnjeg dana odjave ispita, ako je datum odjave praznik (u formatu HH:mm, gdje HH može biti u rasponu od 0-23, a mm može biti u rasponu od 0-59).


Ako nije evidentirano vrijeme prijave i odjave ispita, nije moguće objaviti raspored za pismeni i usmeni ispit.


Ispit pred povjerenstvom - uključiti i prelazak studenta na VU - U ovom se polju postavlja parametar koji na nivou VU određuje način automatskog određivanja generacije koja će biti korištena prilikom određivanja treba li ispit biti pred povjerenstvom tj. treba li prilikom automatskog određivanja generacije u obzir uzeti i prelazak studenta na studijAko za studentov paralelni studij u polju Generacija za ispit pred povjerenstvom nije evidentirana nikakva vrijednost, sustav sam izračunava generaciju.

 • Vrijednost postavljena na Da: kod određivanja generacije uzimaju se u obzir i informacije o prelasku studenta na VU
 • Vrijednost postavljena na Ne: generacija predstavlja akademsku godinu prvog upisa na studentov paralelni studij.

Postoji pismeni ispit – Ukoliko se na visokom učilištu za većinu predmeta održava pismeni dio ispita, u ovom polju treba evidentirati da postoji pismeni rok.


Ako je u parametrima ustanove definirano da za većinu ispita postoji pismeni rok, sustav će prilikom evidencije novih rokova u prozoru Ispitni rok, u polju Pismeni, postaviti vrijednost na Da. No, ukoliko za neki ispit ne postoji pismeni rok, korisnik u tom istom polju može promijeniti vrijednost u Ne pokretanjem akcije izmjene.

Upis godine isključivo putem Studomata na visokom učilištu - Ukoliko je u polju Omogućen upis godine isključivo putem studomata na visokom učilištu navedena vrijednost 'Da', tada će studenti moći obaviti upis godine samo na računalima na visokom učilištu koja su prijavljena kao studomati (ip adresa računala dojavljena ISVU Centru potpore). Ukoliko je u polju vrijednost 'Ne', tada je upis omogućen s bilo kojeg računala koje ima omogućen pristup Internetu.

Vremenski period u kojem je omogućen upis studentima od kuće putem studomata je od 6 sati ujutro do 23 sata navečer.


Potrebni potpisi iz svih predmeta za upis više godine – Ukoliko su potrebni potpisi iz svih predmeta da bi student mogao upisati godinu, odnosno ako se želi testirati semestar, (student ne smije imati zabranu niti iz jednog predmeta) vrijednost u ovom polju mora biti Da.

Studentu koji nema sve potpise, a kojem su potrebni svi potpisi za upis više godine, prilikom upisa korištenjem Studomata bit će evidentirano ponavljanje godine.

Provjera preduvjeta na razlikovnim studijima - inicijalno je za sve ustanove ovaj parametar postavljen da se preduvjeti provjeravaju. Provjera se vrši samo kod upisa predmeta na upisni list. 

Oslobađanje obveze polaganja predmeta obavljenog kroz drugi predmet - Prilikom evidentiranja da je neki predmet obavljen kroz drugi predmet pomoću opcije Priznavanje ECTS bodova i predmeta, za taj će se predmet na upisnom listu studenta automatski postaviti oslobođenje od polaganja te će na upisnom listu, za taj predmet u polju Oslob. polaganja biti postavljeno 'Da - obavljen kroz drugi predmet' tj. oslobođenje od polaganja će uključivati dodatnu informaciju o razlogu oslobođenja od polaganja.

Za sva visoka učilišta vrijednost parametra postavljena je na Da.


Školarine se vode kroz ISVU ... od akademske godine - Ukoliko se školarine vode kroz ISVU (vrijednost prvog polja je Da), onda se u nastavku unosi godina od koje su se školarine počele voditi kroz ISVU. Ako se školarine ne vode kroz ISVU, polja od akademske godine ostaju prazna.

Ako se školarine vode kroz ISVU, studentima koji kasne s plaćanjem - ako ustanova vodi školarine kroz ISVU, može za studente koji kasne s plaćanjem školarine aktivirati jednu od sljedećih zabrana:

 • Zabrani pristup studomatu
  Ako je postavljena (aktivna) ova zabrana, studenti koji kasne s plaćanjem školarine (imaju dospjela nepodmirena dugovanja) neće moći pristupiti studomatu. Prikazat će im se poruka 'Ne možete koristiti Studomat, jer niste uplatili dospjele rate školarine u iznosu od xxxx kn.' Nakon što im se evidentira uplata školarine koja pokriva dospjela dugovanja, pristup studomatu će im ponovno biti omogućen.

 • Zabrani prijavu/odjavu ispita na studomatu
  Ako je postavljena (aktivna) ova zabrana, studenti koji kasne s plaćanjem školarine (imaju dospjela nepodmirena dugovanja) neće moći prijavljivati ni odjavljivati ispite na studomatu. Nakon što im se evidentira uplata školarine koja pokriva dospjela dugovanja, prijava i odjava ispita će im ponovno biti omogućeni.

 • Zabrani ispis potvrda na studomatu
  Ako je postavljena (aktivna) ova zabrana, studenti koji kasne s plaćanjem školarine (imaju dospjela nepodmirena dugovanja) neće moći ispisivati potvrde na studomatu. Nakon što im se evidentira uplata školarine koja pokriva dospjela dugovanja, ispis potvrda će im ponovno biti omogućen.

 • Zabrani prijavu/odjavu ispita i ispis potvrda na studomatu
  Ako je postavljena (aktivna) ova zabrana, studenti koji kasne s plaćanjem školarine (imaju dospjela nepodmirena dugovanja) neće moći prijavljivati/odjavljivati ispite niti ispisivati potvrde na studomatu. Nakon što im se evidentira uplata školarine koja pokriva dospjela dugovanja, prijava/odjava ispita i ispis potvrda će im ponovno biti omogućeni.

Ustanova koja ne vodi školarine kroz ISVU ne može postaviti niti jednu od gore navedenih zabrana.Slika 3. Parametri za Nastavnički portal


Zabrana brojčanih ocjena za predmete koji ne ulaze u prosjek (na Nastavničkom portalu) - Ovaj parametar se odnosi samo na Nastavnički portal. Ako je postavljen na Da, za predmete koji ne ulaze u prosjek NIJE moguće evidentirati brojčane ocjene, već samo opisne (Položio / Nije položio). Ako je postavljen na Ne, za predmete koji ne ulaze u prosjek moguće je evidentirati i brojčane i opisne ocjene (Položio / Nije položio).

Ocjenjivač na ispitu može biti samo prijavljeni nastavnik (na Nastavničkom portalu) - Ovaj parametar se odnosi samo na Nastavnički portal. Ako je postavljen na Da, prijavljeni nastavnik samo sebe može evidentirati kao ocjenjivača na ispitu. Ako je postavljen na Ne, može evidentirati i druge nastavnike predmeta kao ocjenjivače na ispitu.

 • No labels