Ova opcija nudi mogućnost visokom učilištu da samo definira XSL dokument, u kojem će moći definirati izgled dokumenta na različitim jezicima ali samo za one dokumente koji se već nalaze u prozoru Izgled dokumenta na jeziku.  Kao predložak može poslužiti postojeći XSL, te ga je moguće prilagoditi potrebama visokog učilišta.


  Slika 1. Prozor Izgled diplome na jeziku za VU


Podaci koji su definirani za vrste dokumenta 15 (diploma) i 16 (dopunska isprava o studiju), mogu se pregledati u modulu DISIS, dok se podaci za vrstu dokumenta 17 (tekst za diplomu), mogu pregledati u Završetak studija studenta i Studentov završni/diplomski zadatak, unutar opcije Ispis ->Tekst za diplomu.

U prozoru su prikazani sljedeći podaci:

Vrsta dokumenta - Šifra i naziv dokumenta, za koji je definiran XLS
Jezik - Oznaka i naziv jezika na kojem je opisan dokument

VU - Šifra i naziv visokog učilišta za koji se koristi dokument
XLS -  Izgled i opis sadržaja dokumenta u XLS formatu

  • No labels