Prozor Programski ugovor otvara se odabirom izbornika Ustanova, podizbornika Katalozi, te zatim opcije Programski ugovor. U prozoru su evidentirani programski ugovori za pojedina sveučilišta/visoka učilišta u Republici Hrvatskoj temeljem kojih su regulirana pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima.

Podatke u prozor unosi ISVU Centar potpore te korisnicima s visokih učilišta nije omogućena njihova izmjena. 

Na Slici 1 prikazan je prozor Programski ugovor.


Slika 1.
Prozor Programski ugovor


Podaci u prozoru

Programski ugovor – brojčana šifra i naziv programskog ugovora. Pojedini programski ugovor primjenjuje se na sve sastavnice sveučilišta/sva visoka učilišta za koje je definiran. Ako pojedina sastavnica/visoko učilište ne želi koristiti programski ugovor, i dalje može definirati školarine pomoću opcije Školarina na visokom učilištu.

Primjenjuje se od ak. godine do ak. godine – akademske godine u kojima se navedeni programski ugovor primjenjuje.

Najveća dopuštena korekcija (postotak) – najveća dopuštena korekcija cijene ECTS boda. Cijena ECTS boda određena je tako da se iznos pune participacije podijeli sa 60, a definirana je po područjima studiranja i primjenjuje se na sve ustanove koje primjenjuju programski ugovor.

Pretpostavljeni broj ECTS-a u ak. godini - ovaj podatak utječe na način izračuna neosvojenih bodova za izračun iznosa participacije, samo ukoliko student spada u kategoriju između onog broja bodova potrebnih za participaciju i broja bodova potrebnih za subvenciju. Ukoliko je ovaj podatak evidentiran, onda se to smatra najvećim brojem upisanih bodova, i broj neosvojenih bodova se računa kao ovaj podatak umanjen za broj osvojenih bodova. U suprotnom, ako ovaj podatak nije evidentiran, broj neosvojenih bodova je zbroj svih bodova koje je student upisao, a nije ih osvojio.

Primjeri:

  • Ako je za participaciju potrebno osvojiti minimalno 30 bodova, a za subvenciju 55, student koji je osvojio 54 boda pripada u tu kategoriju. Ako je u prošloj godini upisao (prekomjerno) 65 bodova, i podatak "pretpostavljeni broj ECTS-a u ak.godini" nije evidentiran, u tom slučaju će se izračun njegove participacije temeljiti na svim neosvojenim bodovima koje je upisao, a to je 65 - 54 = 11 bodova. Ako se pak želi da se studentu izračun participacije temelji na 60 - 54 = 6 bodova, tada se za programski ugovor treba evidentirati da je "pretpostavljeni broj ECTS-a u ak. godini" 60 bodova.

  • Ako je u istoj situaciji student u prošloj godini upisao samo 50 bodova, a osvojio 40, te podatak "pretpostavljeni broj ECTS-a u ak.godini" nije evidentiran, u kojem slučaju će se izračun iznosa njegove participacije temeljiti na samo neosvojenim bodovima, te će biti zadužen za protuvrijednost 10 bodova. Ako je podatak "pretpostavljeni broj ECTS-a u ak.godini" postavljen na 60, u tom slučaju će se izračun iznosa njegove participacije temeljiti na 60 - 40 = 20 bodova.

 Puni iznos nakon maks. trajanja – da li, nakon što je student studirao dulje od maksimalnog trajanja subvencije, sustav postavlja zaduženje u punom iznosu participacije. Ukoliko je ovaj parameter postavljen na "Ne", sustav računa studentu zaduženje temeljem osvojenih bodova u prethodnoj akademskoj godini, kao i inače.

Potrebno ECTS za subvenciju:

Nema invaliditet, bez mirovanja – najmanji broj ECTS bodova koji redovni student koji nema invaliditet i u prethodnoj akademskoj godini nije imao mirovanje studija treba osvojiti u prethodnoj akademskoj godini da bi u akademskoj godini koju upisuje bio oslobođen od plaćanja participacije.

Ima invaliditet, bez mirovanja – najmanji broj ECTS bodova koji redovni student s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više koji u prethodnoj akademskoj godini nije imao mirovanje studija treba osvojiti u prethodnoj akademskoj godini da bi u akademskoj godini koju upisuje bio oslobođen od plaćanja participacije.

Nema invaliditet, s mirovanjem – najmanji broj ECTS bodova koji redovni student koji nema invaliditet i u prethodnoj akademskoj godini je imao mirovanje studija u trajanju od 1. semestra treba osvojiti u prethodnoj akademskoj godini da bi u akademskoj godini koju upisuje bio oslobođen od plaćanja participacije.

Ima invaliditet, s mirovanjem – najmanji broj ECTS bodova koji redovni student s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više koji je u prethodnoj akademskoj godini imao mirovanje studija u trajanju od 1. semestra treba osvojiti u prethodnoj akademskoj godini da bi u akademskoj godini koju upisuje bio oslobođen od plaćanja participacije.

Potrebno ECTS za participaciju:

Ima invaliditet, s mirovanjem – najmanji broj ECTS bodova koji redovni student s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više koji je u prethodnoj akademskoj godini imao mirovanje studija u trajanju od 1. semestra treba osvojiti u prethodnoj akademskoj godini da bi razmjerno broju nepoloženih ECTS bodova participirao u troškovima studija.

Nema invaliditet, s mirovanjem – najmanji broj ECTS bodova koji redovni student koji nema invaliditet i u prethodnoj akademskoj godini je imao mirovanje studija u trajanju od 1. semestra treba osvojiti u prethodnoj akademskoj godini da bi razmjerno broju nepoloženih ECTS bodova participirao u troškovima studija.

Ima invaliditet, bez mirovanja – najmanji broj ECTS bodova koji redovni student s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više koji u prethodnoj akademskoj godini nije imao mirovanje studija treba osvojiti u prethodnoj akademskoj godini da bi razmjerno broju nepoloženih ECTS bodova participirao u troškovima studija.

Nema invaliditet, bez mirovanja – najmanji broj ECTS bodova koji redovni student koji nema invaliditet i u prethodnoj akademskoj godini nije imao mirovanje studija treba osvojiti u prethodnoj akademskoj godini da bi razmjerno broju nepoloženih ECTS bodova participirao u troškovima studija.

Koeficijenti maksimalnog iznosa participacije:

Ima invaliditet, s mirovanjem – maksimalan iznos participacije kojeg može plaćati redovni student s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više koji je u prethodnoj akademskoj godini imao mirovanje studija u trajanju od 1. semestra, a po osvojenom broju ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini treba plaćati participaciju.

Ima invaliditet, bez mirovanja –  maksimalan iznos participacije kojeg može plaćati redovni student s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više koji u prethodnoj akademskoj godini nije imao mirovanje studija, a po osvojenom broju ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini treba plaćati participaciju.

Nema invaliditet, s mirovanjem – maksimalan iznos participacije kojeg može plaćati redovni student koji nema invaliditet i u prethodnoj akademskoj godini je imao mirovanje studija u trajanju od 1. semestra,  a po osvojenom broju ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini treba plaćati participaciju.

Okvir Dopušteno produljenje studiranja prema razini studija

Šifra razine studija, Naziv razine studija, Najveće produljenje studiranja (godina) –  broj godina koliko je moguće produljiti trajanje prava na subvenciju, odnosno prava na oslobođenje od participacije.