Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dobro došli!

Na ovim ćete stranicama pronaći korisničke upute, tehničku dokumentaciju i ostale prateće materijale pojedinih usluga Srca.


Livesearch
sizelarge
placeholderPretražite cijelu dokumenaciju...

Panel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleAAI@EduHr upute

Image Modified

AAI@EduHr upute

AAI@EduHr 

Livesearch
spaceKeyAAIUPUTE
additionalpage excerpt
placeholderPretraži AAI@EduHr uputePanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleCroRIS upute

Image Modified

CroRIS upute

CroRIS 

Livesearch
spaceKeyCRORIS
additionalpage excerpt
placeholderPretraži CroRIS uputePanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleISVU upute

Image Modified

 ISVU upute

ISVU

Livesearch
spaceKeyTUT
additionalpage excerpt
placeholderPretraži ISVU uputePanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleMozvag upute

Image Modified

Mozvag upute

Mozvag 

Livesearch
spaceKeyTUT2
additionalpage excerpt
placeholderPretraži Mozvag uputePanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleISRHKO upute

Image Modified

 ISRHKO upute

ISRHKO

Livesearch
spaceKeyKDI
additionalpage excerpt
placeholderPretraži ISRHKO uputePanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleDokumenti ISRHKO

Image Modified 

Dokumenti

ISRHKO dokumenti dokumenti

Livesearch
spaceKeyDI
additionalpage excerpt
placeholderPretraži Dokumenti ISRHKOPanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleHrčak

 Hrčak

Livesearch
spaceKeyHRCAK
additionalpage excerpt
placeholderPretraži HrčakPanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleDabar

Dabar

Livesearch
spaceKeyDABAR
additionalpage excerpt
placeholderPretraži DabarPanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleCentar za e-učenje

CEU

Livesearch
spaceKeyCEU
additionalpage excerpt
placeholderPretraži Centar za e-učenjePanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
title CRO NGI

Hrvatska nacionalna grid-infrastruktura

Livesearch
spaceKeyCRONGI
additionalpage excerpt
placeholderPretraži CRO NGIPanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleRačunalni klaster Isabella

Računalni klaster Isabella

Livesearch
spaceKeyRKI
additionalpage excerpt
placeholderPretraži Računalni klaster IsabellaPanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleeduroam

eduroam
Livesearch
spaceKeyEDUROAM
additionalpage excerpt
placeholderPretraži eduroam

 


Panel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleInicijativa za Hrvatski oblak za otvorenu znanost

 Inicijativa za Hrvatski oblak za otvorenu znanost

Livesearch
spaceKeyInicijativaHROOZ
additionalpage excerpt
placeholderPretraži Inicijativu za HR-OOZPanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleISSP - Informacijski sustav studentskih prava

.

ISSP - Informacijski sustav studentskih prava

Livesearch
spaceKeyISSP
additionalpage excerpt
placeholderPretraži ISSP - Informacijski sustav studentskih pravaPanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleHR-ZOO Podatkovni centri

HR-ZOO podatkovni centri

Livesearch
spaceKeyHRZOOPC
additionalpage excerpt
placeholderPretraži HR-ZOO podatkovne centrePanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleUNIC Virtual Campus

UNIC Virtual Campus

Livesearch
spaceKeyUNICVC
additionalpage excerpt
placeholderPretraži UNIC Virtual CampusPanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titlePravila korištnja usluga, sustava i resursa Srca

Pravila korištenja usluga, sustava i resursa Srca

Livesearch
spaceKeyPKUSIRSJ
additionalpage excerpt
placeholderPretraži pravila korištenja usluga, sustava i resursa SrcaPanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleISeVO - Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju

ISeVO - Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju

Livesearch
spaceKeyISEVO
additionalpage excerpt
placeholderPretraži ISeVOPanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleNapredno računanje

Napredno računanje

Livesearch
spaceKeyNR
additionalpage excerpt
placeholderPretraži Napredno računanjePanel
borderColor#919090
bgColor#efeeee
titleColor#ffffff
borderWidth1
titleBGColor#c00000
borderStyledashed
titleVirtualni podatkovni centri

VDC - Virtualni podatkovni centri

Livesearch
spaceKeyVDC
additionalpage excerpt
placeholderPretraži Virtualni podatkovni centri