U repozitoriju Registra HKO-a pohranjeni su propisi i dokumenti relevantni za svaki od 25 sektora propisanih Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (NN 62/2014).

 

 

 

  • No labels