O ISeVO SUSTAVU

Srcu je povjerena zadaća izgradnje novog Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) i Informacijskog sustava za praćenje programskih ugovora (ISpPU) te prilagodba postojeće informacijske infrastrukture visokog obrazovanja.

Središnji sustav kvalitetnih, cjelovitih (potpunih) i pouzdanih informacija, koje su temelj za odlučivanje i praćenje na svim razinama sustava visokog obrazovanja, omogućit će sustavno praćenje (evaluaciju) i ostvarivanje ciljeva programskog financiranja. Ovaj sustav omogućit će izradu izvješća i analiza te planiranja i predviđanja u području visokog obrazovanja. Na taj način povećat će se učinkovitost visokih učilišta i učinkovitost korištenja javnih sredstava, osigurati preduvjeti za postizanje veće relevantnosti i kvalitete visokog obrazovanja te funkcionalna integracija visokih učilišta.

U izgradnji ISeVO i ISpPU, pored Srca koji vodi aktivnost, sudjeluju ključni dionici iz sustava visokog obrazovanja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Rektorski zbor, ustanove iz sustava visokog obrazovanja te svih drugih uključenih u protok podataka i procese u visokom obrazovanju.

Srce također sudjeluje u izradi kurikuluma modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju, izradi metodologije i evaluaciji izrađenih obrazovnih sadržaja modula te aktivnosti istraživanja.

         

KONTAKT

web-stranice: wiki.srce.hr/display/ISEVO/

e-mail: isevo@srce.hr


MODULI

ISeVO će, kao cjelina, biti izgrađen od zasebnih programskih modula. Pojedini programski moduli će se odnositi na rad krajnjih korisnika sustava, drugi će biti isključivo namijenjeni administratorima sustava, a treći će se kontinuirano ili periodički izvršavati na poslužiteljima obavljajući specifične zadatke kao što je razmjena podataka i sl. U ovom su poglavlju dani osvrt na sučelje sustava prema krajnjim korisnicima, njegovu višejezičnost te popis prepoznatih programskih modula.

Prema funkcionalnosti i u odnosu na interakciju s korisnicima, ISeVO moduli mogu se podijeliti na:

  • web aplikacije kojima korisnici pristupaju isključivo putem web preglednika,
  • poslužiteljske aplikacije koje obavljaju interakcije s drugim sustavima i druge operacije te nemaju korisničko sučelje

Na slici je sumarno prikazana panorama programskih modula ISeVO-a.

NOVOSTI U MODULIMA

Sadrže sve relevantne novosti vezane za ISeVO module.


  • No labels