UPUTE ZA KORIŠTENJE CroRIS informacijskog sustava


CroRIS se nalazi na www.croris.hr

Što je CroRIS?

CroRIS je novi nacionalni informacijski sustav - Informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske. Akronim CroRIS dolazi od engleskog naziva: Croatian Research Information System.

Vlasnik CroRIS-a i podataka u njemu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO). 

CroRIS objedinjuje veliku količinu informacija o znanstveno-istraživačkom radu u Hrvatskoj: o znanstvenicima, ustanovama, projektima, istraživanjima, publikacijama, proizvodima, patentima, opremi, njezinu korištenju itd. Sustav je nastao u okolini u kojoj dio ovih informacija već postojao, ali je bio samo djelomično povezan te je dijelom potpuno integrirao neke postojeće sustave i programska rješenja, a dijelom se povezao s drugima, uključujući i međunarodne. Više informacija o CroRIS-u i planu razvoja sustava se može vidjeti na stranicama projekta: https://www.srce.unizg.hr/croris

Programski moduli CroRIS-a

U sustav će se postupno uključivati završeni programski moduli, a tako će se proširivati i ovaj sustav uputa. Trenutno su u sustavu dostupni sljedeći programski moduli:

te sljedeća programska sučelja, namijenjena programskom pristupu drugih sustava:


Kontakt

Za sva pitanja vezano uz CroRIS, unos novih i ispravke postojećih zapisa obratite se timu za korisničku podršku na croris@irb.hr.
Za rješavanje tehničkih pitanja obratite se na croris@srce.hr


  • No labels