SRCE_OA

Otvoreno obrazovanje (eng. Open Education - OE) omogućuje svima da uče bilo gdje, u bilo koje doba, pomoću bilo kojeg uređaja i uz bilo čiju potporu (Europska komisija, 2013).
Temelji se na digitalnim tehnologijama i prvenstveno se odnosi na uklanjanje svih vrsta prepreka u obrazovanju:

  • promiče otvorenost i u formalnom i u neformalnom obrazovanju
  • potiče obrazovne ustanove da budu transparentnije i da postanu odgovornije u društvu u pogledu načina na koji pružaju svoju obrazovnu uslugu
  • potiče promjenu u načinu razmišljanja jer otvorenost postaje temeljna vrijednost
  • obuhvaća resurse kao što su alati i prakse koji se koriste u okviru otvorenog dijeljenja s ciljem poboljšanja obrazovnog pristupa i učinkovitosti
  • kombinira tradiciju dijeljenja i stvaranja znanja koristeći digitalnu tehnologiju 21. stoljeća kako bi se stvorio veliki prostor otvorenih dijeljenih obrazovnih resursa dostupnih svim ljudima, osiguravajući im pravo na znanje, povezivanje i suradnju.

Otvoreno obrazovanje mora biti besplatno, dostupno bilo gdje i bilo kada te omogućiti modificiranje i korištenje obrazovnih materijala s ciljem daljnjeg dijeljenja informacija svim zainteresiranim osobama.

Otvorene obrazovne prakse (eng. Open educational practices - OEP) su prakse suradnje koje osim izrade, uporabe i dorade otvorenih obrazovnih sadržaja uključuju i pedagoške prakse uz primjenu tehnologije i društvenih mreža, a sve s ciljem suradnje, vršnjačkog učenja, stvaranja znanja i osnaživanja studenta (Cronin, 2017).

Otvoreni obrazovni sadržaji (eng. Open Educational Resources - OER) su materijali za učenje, poučavanje i istraživanje te svi drugi obrazovni materijali koji su javno dostupni i dostupni uz otvorenu licenciju koja omogućava besplatan pristup tim materijalima, njihovo korištenje, adaptaciju i redistribuciju”. (UNESCO, 2012). Otvoreni obrazovni sadržaji uključuju cijele tečajeve i kolegije, materijale za učenje, module sadržaja, zbirke, časopise i softver za potporu razvoju, uporabi i ponovnoj uporabi sadržaja učenja, a doprinose unaprjeđenju kvalitete obrazovnog procesa i omogućavaju dostupnost obrazovanja svima pod jednakim uvjetima.U svijetu je danas sve više primjera otvorenih obrazovnih sadržaja, a sve više ih je i u Hrvatskoj. OER doprinosi sveopćoj dostupnosti obrazovanja i njegovoj demokratizaciji te omogućava slobodan pristup obrazovnim materijalima, njihovo višestruko korištenje, izmjene i dijeljenje.


Edukativni video o otvorenim obrazovnim sadržajima

Srce i otvoreno obrazovanje

Na ovom portalu pronaći ćete online tečajeve, priručnike i druge obrazovne materijale kao i ostale sadržaje koji su rezultat rada zaposlenika Srca i koji su dostupni svima na korištenje.


Creative Commons

Creative Commons (CC) sustav je licenci najčešće korištenih kod objave OA i OER. Više informacija i korisnih poveznica pronađite na web stranici Srca  • No labels