Dobro došli!

Na ovim stranicama nalazi se dokumentacija za rad na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak. Dokumentacija je namijenjena urednicima časopisa objavljenih na Hrčku te krajnjih korisnicima portala.

Prava i obaveze urednika časopisa, izdavača, administratora časopisa, autora, korisnika i Srca kao i zadaće i način rada Savjeta Hrčka definirani su Pravilnikom Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak.

hrcak mascot

  • No labels