Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ove upute služe za informiranje i pomoć uredništvima časopisa koji žele objavljivati radove na Hrčku u XML formatu. 

Journal Article Tag Set

Journal Article Tag Set je skup elemenata i atributa koji se koristi za opis znanstvene literature u XML formatu, a za potrebe objavljivanja u digitalnom obliku. Standard se razvio iz National Library of Medicine (NLM DTD) standarda za opis znanstvenih open access časopisa, kojeg je prihvatila i koristi za objavljivanje baza PubMed Central. JATS je razvila NISO (National Information Standards Organization) organizacija, a odobrio ga je institut American National Standards Institute (ANSI) 2015. godine (Z39.96-2015).

Za objavu na Hrčku koristi se Journal Publishing Tag Library v1.1 set elemenata. Sve informacije o shemi mogu se pronaći na službenim web stranicama.

Jats-logo.jpg


Hrčak i XML

Objavljivanje članaka u XML formatu nova je mogućnost objavljivanja na Hrčku, uz dosadašnje upisivanje podataka te objavu PDF-a.

XML (eXtensible Markup Language) je format za označavanje, opisivanje i razmjenu podataka. To je proširiv i otvoren format koji je razumljiv računalnim programima, no dovoljno je intuitivan da bude razumljiv i ljudima.

XML se sastoji od oznaka (tag) i sadržaja tih oznaka. Oznaka se sastoji od elemenata i atributa.

 • <element> počinje i završava istom oznakom </element>
 • @atribut dodatno upotpunjava značenje elementa: <element type=”testni”>
 • Prazan <element/> se može označiti kosom crtom
 • Svaki otvoren element mora se zatvoriti.

Imena oznaka nisu unaprijed definirana te mogu biti proizvoljna - osim ako ne postoji deklaracija na početku XML zapisa.
Detaljnim opisivanjem članaka u XML formatu članak postaje malena, hijerarhijski strukturirana, tekstualna baza podataka.
Rezultati objavljivanja u XML formatu:
 • sofisticiranije pregledavanje i pretraživanje
 • rudarenje sadržaja (content mining)
 • brži dolazak do željenih članaka
 • pretvorba XML formata u druge formate (HTML, ePUB, PDF)
 • lakša razmjena podataka.

Preporuke smjernica za Upute za autore

Neovisno o načinu izrade JATS XML-a, uredništvu se preporuča u Upute za autore integrirati smjernice za oblikovanje rada prilikom pisanja kako bi se kasnije iz postojećeg teksta što lakše kreirao XML.

U Upute za autore preporučujemo dodati:

 • Osim u PDF-u, autor tekst uredništvu mora dostaviti u .docx formatu (Microsoft Word), pri čemu tekst mora biti napisan u jednom stupcu (bez obzira na konačni izgled PDF-a).
 • Slike (fotografije, grafove, figure...) autori moraju dostavljati zasebno u što boljoj kvaliteti i što višoj rezoluciji (.tif, .png). Autor ne mora ubacivati sliku u tekst, nego je dovoljno naznačiti mjesto gdje će se slika nalaziti (navesti naziv slike).
 • Svaka slika i tablica u tekstu mora imati svoj generički naziv (Tablica 1., Slika 1.), uz svoj vlastiti naziv. Generički naziv treba sadržavati redni broj zapisan arapskim znamenkama po redu pojavljivanja u tekstu.
 • Naziv slike i opis se smatraju sastavnim dijelom teksta, a ne slike, stoga se navode u tekstu, a ne na slici.
 • Poželjno je da se tablice ne dostavljaju kao slike, nego se integriraju u tekst. Preporuča se oblikovati tablice što je jednostavnije moguće.
 • Kontakt-autora (corresponding author) je poželjno zasebno izdvojiti i istaknuti.
 • Ako je rad financiran u projektu, podatke o projektu je potrebno zasebno izdvojiti i istaknuti.
 • U Uputama za autore je poželjno precizno definirati način citiranja literature (npr: Prezime, Ime. (Godina). Naslov članka. Naslov časopisa Volumen, Broj, Početna-Završna stranica. URL.)
 • No labels