Ove upute služe za informiranje i pomoć uredništvima časopisa koji žele izrađivati i objavljivati radove na Hrčku u XML formatu. 

Hrčak i XML

Objavljivanje članaka u XML formatu dodatna je mogućnost objavljivanja radova na Hrčku, uz ručno upisivanje podataka te objavu PDF-a. Objava članaka u XML formatu nije obavezna.


Što je XML?

XML (eXtensible Markup Language) je format za označavanje, opisivanje i razmjenu podataka. To je proširiv i otvoren format koji je razumljiv računalnim programima, no dovoljno je intuitivan da bude razumljiv i ljudima.

XML se sastoji od oznaka (tag) i sadržaja tih oznaka. Oznaka se sastoji od elemenata i atributa.

 • <element> počinje i završava istom oznakom </element>
 • @atribut dodatno upotpunjava značenje elementa: <element type=”testni”>
 • Prazan <element/> se može označiti kosom crtom
 • Svaki otvoren element mora se zatvoriti.

Imena oznaka nisu unaprijed definirana te mogu biti proizvoljna - osim ako ne postoji deklaracija na početku XML zapisa.
Detaljnim opisivanjem članaka u XML formatu članak postaje malena, hijerarhijski strukturirana, tekstualna baza podataka.


Zašto pisati i objavljivati u XML-u?

 • sofisticiranije pregledavanje i pretraživanje
 • rudarenje sadržaja (content mining)
 • interaktivniji sadržaj na sučelju
 • brži dolazak do željenih članaka
 • pretvorba XML formata u druge formate (HTML, ePUB, PDF)
 • mogućnost čitanja članaka izravno sa sučelja bez preuzimanja dokumenta
 • lakša razmjena podataka.

Što je JATS (Journal Article Tag Suite)?

Kako bi se nedvojbeno znalo koji elementi se koriste za izradu XML dokumenta, potrebno je koristiti standardizirani skup elemenata. Za izradu članaka u časopisu koristi se Journal Article Tag Suite (JATS).

Journal Article Tag Suite je skup elemenata i atributa koji se koristi za opis znanstvene literature u XML formatu, a za potrebe objavljivanja u digitalnom obliku. Standard se razvio iz National Library of Medicine (NLM DTD) standarda za opis znanstvenih open access časopisa, kojeg je prihvatila i koristi za objavljivanje baza PubMed Central. JATS je razvila NISO (National Information Standards Organization) organizacija, a odobrio ga je institut American National Standards Institute (ANSI) 2015. godine (Z39.96-2015).

JATS XML je alternativni način objavljivanja suvremenih znanstvenih i profesionalnih časopisa koji ima brojne prednosti u odnosu na tradicionalne metode objavljivanja. Jedna od ključnih prednosti JATS XML-a je povećanje mogućnosti pronalaska i dostupnosti članaka. To se postiže korištenjem standardiziranih oznaka (tj. skupa elemenata i atributa) za metapodatke o radu i časopisu, cjeloviti tekst, ali i reference, čime se olakšava indeksiranje i dohvaćanje članaka putem tražilica. Također, upotreba JATS XML-a omogućuje bolje očuvanje sadržaja i osigurava da su članci računalno čitljivi i lako se integriraju s drugim znanstvenim izvorima.

Za objavu na Hrčku koristi se Journal Publishing Tag Library v1.1 set elemenata. Sve informacije o shemi mogu se pronaći na službenim web stranicama.

Jats-logo.jpg


 • No labels