Ove upute služe za informiranje i pomoć uredništvima časopisa koji žele izrađivati i objavljivati radove na Hrčku u XML formatu. 

Hrčak i XML

Objavljivanje članaka u XML formatu dodatna je mogućnost objavljivanja radova na Hrčku, uz ručno upisivanje podataka te objavu PDF-a. Izrada članaka u XML formatu nije obavezna.


Što je XML?

XML (eXtensible Markup Language) je format za označavanje, opisivanje i razmjenu podataka. To je proširiv i otvoren format koji je razumljiv računalnim programima, no dovoljno je intuitivan da bude razumljiv i ljudima.

XML se sastoji od oznaka (tag) i sadržaja tih oznaka. Oznaka se sastoji od elemenata i atributa.

 • <element> počinje i završava istom oznakom </element>
 • @atribut dodatno upotpunjava značenje elementa: <element type=”testni”>
 • Prazan <element/> se može označiti kosom crtom
 • Svaki otvoren element mora se zatvoriti.

Imena oznaka nisu unaprijed definirana te mogu biti proizvoljna - osim ako ne postoji deklaracija na početku XML zapisa.
Detaljnim opisivanjem članaka u XML formatu članak postaje malena, hijerarhijski strukturirana, tekstualna baza podataka.


Zašto pisati i objavljivati u XML-u?

Izradom članaka u XML formatu te uploadom istih na Hrčak postiže se sljedeće:

 • kreira se novi broj časopisa sa svim podacima o broju koji se inače unose ručno
 • kreiraju se svi članci tog broja sa svim podacima o člancima koji se inače unose ručno

Administrator nakon uploada XML dokumenata mora pregledati jesu li svi podaci ispravno upisani te objaviti broj.

Rezultati objavljivanja u XML formatu:

 • sofisticiranije pregledavanje i pretraživanje
 • rudarenje sadržaja (content mining)
 • interaktivniji sadržaj na sučelju
 • brži dolazak do željenih članaka
 • pretvorba XML formata u druge formate (HTML, ePUB, PDF)
 • mogućnost čitanja članaka izravno sa sučelja bez preuzimanja dokumenta
 • lakša razmjena podataka.

Journal Article Tag Set

Kako bi se nedvojbeno znalo koji elementi se koriste za izradu XML dokumenta, potrebno je koristiti standardizirani skup elemenata. Za izradu članaka u časopisu koristi se Journal Article Tag Set (JATS).

Journal Article Tag Set je skup elemenata i atributa koji se koristi za opis znanstvene literature u XML formatu, a za potrebe objavljivanja u digitalnom obliku. Standard se razvio iz National Library of Medicine (NLM DTD) standarda za opis znanstvenih open access časopisa, kojeg je prihvatila i koristi za objavljivanje baza PubMed Central. JATS je razvila NISO (National Information Standards Organization) organizacija, a odobrio ga je institut American National Standards Institute (ANSI) 2015. godine (Z39.96-2015).

Za objavu na Hrčku koristi se Journal Publishing Tag Library v1.1 set elemenata. Sve informacije o shemi mogu se pronaći na službenim web stranicama.

Jats-logo.jpg


 • No labels