Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ove upute služe za informiranje i pomoć uredništvima časopisa koji žele objavljivati radove na Hrčku u XML formatu. 

Sadržaj uputa:

Journal Article Tag Set

Journal Article Tag Set je skup elemenata i atributa koji se koristi za opis znanstvene literature u XML formatu, a za potrebe objavljivanja u digitalnom obliku. Standard se razvio iz National Library of Medicine (NLM DTD) standarda za opis znanstvenih open access časopisa, kojeg je prihvatila i koristi za objavljivanje baza PubMed Central. JATS je razvila NISO (National Information Standards Organization) organizacija, a odobrio ga je institut American National Standards Institute (ANSI) 2015. godine (Z39.96-2015).

Za objavu na Hrčku koristi se Journal Publishing Tag Library v1.1 set elemenata. Sve informacije o shemi mogu se pronaći na službenim web stranicama.

Jats-logo.jpg

Hrčak i XML

Objavljivanje članaka u XML formatu nova je mogućnost objavljivanja na Hrčku, uz dosadašnje upisivanje podataka te objavu PDF-a.

XML (eXtensible Markup Language) je format za označavanje, opisivanje i razmjenu podataka. To je proširiv i otvoren format koji je razumljiv računalnim programima, no dovoljno je intuitivan da bude razumljiv i ljudima.

XML se sastoji od oznaka (tag) i sadržaja tih oznaka. Oznaka se sastoji od elemenata i atributa.

  • <element> počinje i završava istom oznakom </element>
  • @atribut dodatno upotpunjava značenje elementa: <element type=”testni”>
  • Prazan <element/> se može označiti kosom crtom
  • Svaki otvoren element mora se zatvoriti.

Imena oznaka nisu unaprijed definirana te mogu biti proizvoljna - osim ako ne postoji deklaracija na početku XML zapisa.
Detaljnim opisivanjem članaka u XML formatu članak postaje malena, hijerarhijski strukturirana, tekstualna baza podataka.
Rezultati objavljivanja u XML formatu:
  • sofisticiranije pregledavanje i pretraživanje
  • rudarenje sadržaja (content mining)
  • brži dolazak do željenih članaka
  • pretvorba XML formata u druge formate (HTML, ePUB, PDF)
  • lakša razmjena podataka

Izrada članaka u XML formatu prema standardu JATS

Za potrebe izrade članaka u XML formatu prema standardu JATS dostupno je nekoliko komercijalnih alata, mogućnost outsourcing-a te mogućnost ručne izrade XML-a.

Alati

AlatVrsta alataKratak opis
eXtylesWord add-in
  • Najnapredniji i intuitivan alat koji se instalira unutar programa MS Word.
  • Primjenjuje se na već napisanom tekstu na način da se najprije upisuju podaci o časopisu, a onda se označavaju dijelovi teksta te se uređuju reference.
  • Za korištenje ovog alata nije potrebno nikakvo predznanje izrade XML-a niti JATS standarda.
  • Alat se koristi lokalno te je vezan uz računalo na kojem je instaliran.
XeditorOnline alat
  • Alat za izradu XML-a online.
  • Koristi se na način da se najprije unose elementi opisa u koje se upisuju vrijednosti, tj. podaci i tekst iz članka.
  • Za korištenje ovog alata nije potrebno predznanje XML-a, ali je neophodno dobro poznavanje JATS standarda.
  • Alat se koristi online te ne ovisi o računalu, stoga je moguće raditi na bilo kojem računalu koje ima pristup internetu.

Oxygen XML Editor + JATSKIT framework

(tick) Preporuka Hrčak tima

Samostalan alat
  • Alat koji se preuzima s Interneta na računalo te je potrebno dodatno instalirati JATSKIT framework.
  • Koristi se na način da se u unaprijed pripremljen XML kreiran prema JATS standardu unose podaci i tekst iz članka.
  • Za korištenje ovog alata je potrebno osnovno predznanje XML-a te je poželjno poznavanje JATS standarda.
  • Alat se preuzima lokalno te je vezan uz računalo na kojem je instaliran.

Outsourcing

Preporuke smjernica za Upute za autore

Neovisno o načinu izrade JATS XML-a, uredništvu se preporuča u Upute za autore integrirati smjernice za oblikovanje rada prilikom pisanja kako bi se kasnije iz postojećeg teksta što lakše kreirao XML.

U Upute za autore preporučujemo dodati:

  • Osim u PDF-u, autor tekst uredništvu mora dostaviti u .doc/.docx formatu (Microsoft Word), pri čemu tekst mora biti napisan u jednom stupcu (bez obzira na konačni izgled PDF-a).
  • Slike (fotografije, grafove, figure...) autori moraju dostavljati zasebno u što boljoj kvaliteti i što višoj rezoluciji (.tif, .png). Autor ne mora ubacivati sliku u tekst, nego je dovoljno naznačiti mjesto gdje će se slika nalaziti (navesti naziv slike).
  • Svaka slika i tablica u tekstu mora imati svoj generički naziv (Tablica 1., Slika 1.), uz svoj vlastiti naziv. Generički naziv treba sadržavati redni broj zapisan arapskim znamenkama po redu pojavljivanja u tekstu.
  • Naziv slike i opis se smatraju sastavnim dijelom teksta, a ne slike, stoga se navode u tekstu, a ne na slici.
  • Poželjno je da se tablice ne dostavljaju kao slike, nego se integriraju u tekst. Preporuča se oblikovati tablice što je jednostavnije moguće.
  • Kontakt-autora (corresponding author) je poželjno zasebno izdvojiti i istaknuti.
  • Ako je rad financiran u projektu, podatke o projektu je potrebno zasebno izdvojiti i istaknuti.
  • U Uputama za autore je poželjno precizno definirati način citiranja literature (npr: Prezime, Ime. (Godina). Naslov članka. Naslov časopisa Volumen, Broj, Početna-Završna stranica. URL.)
  • No labels