Create meeting note

All meeting notes

TitleCreatorModified
2023-10-09 Zapisnik 1. sjednice Savjeta HrčkaLjiljana Jertec MusapMar 11, 2024
Guidelines for preparing a DOCX documentKristina PosavecFeb 09, 2024
Vizualni identitetiKristina PosavecNov 09, 2023
NOVO - Upute za izradu i objavu JATS XML-a kroz administratorsko sučelje HrčkaKristina PosavecSep 06, 2023
Postupak recenziranja radova u OMP-uKristina PosavecNov 11, 2022
2020-05-09 Zapisnik 6. sjednice Savjeta Hrčka (2. e-sjednica Savjeta Hrčka)Palma DizdarevićMay 19, 2020
2020-05-09 Zapisnik 5. sjednice Savjeta Hrčka (1. e-sjednica Savjeta Hrčka)Palma DizdarevićMay 13, 2020
2019-09-10 Zapisnik 4. sjednice Savjeta HrčkaLjiljana Jertec MusapOct 16, 2019
2019-03-08 Zapisnik 3. sjednice Savjeta HrčkaLjiljana Jertec MusapMar 14, 2019
2019-01-21 Zapisnik 2. sjednice Savjeta HrčkaLjiljana Jertec MusapFeb 07, 2019
2018-12-10 Zapisnik 1. sjednice Savjeta HrčkaLjiljana Jertec MusapJan 14, 2019

  • No labels